Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Polski Ład

Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 lipca 2022 r.

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozliczeń listy płac z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu. Na szkoleniu omawiane są zasady rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzony od 10 marca 2022 r. i planowanych zmian od 1 lipca 2022 r.. Uczestnik szkolenia ma możliwość poznania zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem przepisów dotyczących Polskiego Ładu,
 • otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

Korzyści ze szkolenia:

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

 • obecnymi przepisami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu,
 • najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie naliczania wynagrodzeń.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie naliczania wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania wynagrodzeń z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego, jak i publicznego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Jaka obowiązuje kwota wolna od podatku?
 2. Jaka obowiązuje kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.?
 3. Na jakich zasadach stosuje się PIT-2:
  • Kiedy pracownik może złożyć PIT-2?
  • Od kiedy pracodawca musi zastosować kwotę zmniejszającą podatek?
  • Czy emeryt/rencista może wycofać się z kwoty zmniejszającej podatek w ZUS i złożyć PIT-2 u pracodawcy?
  • Ilu płatników zaliczki na podatek może stosować PIT-2 -  planowana zmiana od 1 stycznia 2023 r.?
 4. Czy pracodawca ma obowiązek informowania pracownika o zmianach związanych z Polskim Ładem?
 5. Czy pracodawca może świadczyć usługi doradztwa podatkowego wobec pracowników i zleceniobiorców?
 6. Czy od 1 lipca 2022 r. nadal należy stosować zasadę podwójnego naliczania zaliczki na podatek dochodowy?
 7. Jaka obowiązuje skala podatkowa od 1 lipca 2022 r.?
 8. Jak brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku wpływa na naliczenie zaliczki na podatek?
 9. Jakie zmiany obowiązują przy stosowaniu kosztów uzyskania przychodów od 1 lipca 2022 r.?
 10. Jak na liście płac naliczyć wynagrodzenie dla pracownika z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu od 1 lipca 2022 r.?
 11. Jak likwidacja „ulgi dla klasy średniej” wpływa na naliczanie zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.?
 12. Jak ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne obniżoną do wysokości zaliczki na podatek dochodowy?
 13. Jak naliczyć zaliczkę na podatek, dla pracownika, który skorzysta z ulg: dla seniorów, na powrót i dla rodzin 4+?
 14. Od kiedy należy przestać stosowania ulg dla pracownika/zleceniobiorcy?
 15. Jakie zastrzeżenia obowiązują przy stosowaniu ulg dla pracowników/zleceniobiorców?
 16. Jak naliczyć zaliczkę na podatek po przekroczeniu przychodów 85.528 zł?
 17. Jak wyliczyć wynagrodzenie dla pracownika w przypadku dwóch lub więcej wypłat w jednym miesiącu?
 18. Czy przy wypłacie wynagrodzenia dla byłego pracownika nadal obowiązują oświadczenia złożone przez pracownika?
 19. Jakie zmiany obowiązują przy naliczaniu zaliczki na podatek od przychodów zleceniobiorców?
 20. Jak rozliczyć wynagrodzenia pracownika, z którym zawarto umowę zlecenia?
 21. Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:

Katarzyna Smulczyk

Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę.

Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego.

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 21 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.
 • Od 14 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, współpracując z kilkunastoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie.
 • Doradca prawa pracy.
 • Audytor prawa pracy.
 • Była autorka artykułów wydawnictwa „Infor”.

Specjalizacja w zakresie szkoleń:

 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Korekty dokumentacji płacowej
 • Prawo pracy
 • Zasady podlegania składkom ZUS
 • Świadczenia chorobowe i rodzicielskie
 • Czas pracy

Wykształcenie:

 • Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego
 • Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Łódzkiej

Publikacje:

 • Artykuły dla wydawnictwa „Infor”