Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Polski Ład

Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu z uwzględnieniem planowanych zmian od 1 lipca 2022 r.

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozliczeń listy płac z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu. Na szkoleniu omawiane są zasady rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzony od 10 marca 2022 r. i planowanych zmian od 1 lipca 2022 r.. Uczestnik szkolenia ma możliwość poznania zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem przepisów dotyczących Polskiego Ładu,
 • otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

Korzyści ze szkolenia:

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

 • obecnymi przepisami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu,
 • najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie naliczania wynagrodzeń.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie naliczania wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania wynagrodzeń z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Jaka obowiązuje kwota wolna od podatku?
 2. Jaka obowiązuje kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy? Jaka jest planowana kwota zmniejszająca podatek od 1 lipca 2022 r.?
 3. Na jakich zasadach obowiązuje PIT-2?
 • Kiedy pracownik może złożyć PIT-2?
 • Od kiedy pracodawca musi zastosować kwotę zmniejszającą podatek?
 • Czy emeryt/rencista może wycofać się z kwoty zmniejszającej podatek w ZUS i złożyć PIT- 2 u pracodawcy?
 • Ilu płatników zaliczki na podatek może stosować PIT-2 - planowana zmiana od 1 lipca 2022 r.?
 1. Czy pracodawca ma obowiązek informowania pracownika o zmianach związanych z Polskim Ładem?
 2. Czy pracodawca może świadczyć usługi doradztwa podatkowego wobec pracowników i zleceniobiorców?
 3. Jak przeniesienie przepisów Rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 r. do ustawy obowiązującej od 10 marca 2022 r. wpływa na prawidłowe naliczanie zaliczki na podatek?
 4. Jaka obowiązuje skala podatkowa? Jakie zmiany planowane są od 1 lipca 2022 r. w zakresie wysokości zaliczki na podatek w pierwszym progu podatkowym?
 5. Jak brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku wpływa na naliczenie zaliczki na podatek?
 6. Jakie zmiany obowiązują przy stosowaniu kosztów uzyskania przychodów?
 7. Czy pracownik może zrezygnować z podwyższonych KUP?
 8. Jak na liście płac naliczyć wynagrodzenie dla pracownika z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu?
 9. Na jakich zasadach stosuje się „ulgę dla klasy średniej”?
 10. Czy pracownik może zrezygnować z „ulgi dla klasy średniej”? W jakiej formie pracownik powinien dokonać odwołania „ulgi dla klasy średniej”?
 11. Czy pracownik może wrócić do stosowania „ulgi dla klasy średniej” po złożeniu wniosku o jej niestosowanie?
 12. Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika po zmianach z zastosowaniem ulgi z przychodem w przedziale 5.701 zł - 8.549 zł?
 13. Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika po zmianach z przychodem w przedziale 8.549 zł – 11.141 zł?
 14. Jak naliczyć wynagrodzenie dla pracownika po zmianach z przychodem powyżej 11.141 zł?
 15. Czy przy wypłacie zasiłku finansowanego przez ZUS można zastosować „ulgę dla klasy średniej”?
 16. Czy przy wypłacie świadczeń niepodlegających opodatkowaniu można zastosować „ulgę dla klasy średniej”?
 17. Czy „ulga dla klasy średniej” nadal będzie obowiązywała od 1 lipca 2022 r.?
 18. Jak ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne obniżoną do wysokości zaliczki na podatek dochodowy?
 19. Jak naliczyć zaliczkę na podatek, dla pracownika, który skorzysta z ulgi dla seniorów?
 20. Jak naliczyć zaliczkę na podatek, dla pracownika, który powrócił z zagranicy?
 21. Jak naliczyć zaliczkę na podatek dla osób, które mają co najmniej 4 dzieci?
 22. Od kiedy należy przestać stosowania ulg dla pracownika/zleceniobiorcy?
 23. Jakie zastrzeżenia obowiązują przy stosowaniu ulg dla pracowników/zleceniobiorców?
 24. Jak wyliczyć wynagrodzenie dla pracownika w przypadku dwóch lub więcej wypłat w jednym miesiącu?
 25. Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, który przystąpił do PPK?
 26. Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika, gdy w ciągu roku przekroczy roczny limit 133.692 zł? Czy pracodawca ma obowiązek pilnowania rocznego limitu „ulgi dla klasy średniej”?
 27. Czy przy wypłacie wynagrodzenia dla byłego pracownika nadal obowiązują oświadczenia złożone przez pracownika?
 28. Jakie zmiany obowiązują przy naliczaniu zaliczki na podatek od przychodów zleceniobiorców?
 29. Czy zleceniobiorca może zawnioskować o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy?
 30. Jak rozliczyć wynagrodzenia pracownika, z którym zawarto umowę zlecenia?
 31. Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący: