Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Wynagrodzenia

Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2023 r.

Celem szkolenia jest omówienie zasad rozliczania wynagrodzeń, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. Uczestnik szkolenia ma możliwość poznania zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Korzyści ze szkolenia:

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w 2023 r.,
 • otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

 • obecnymi przepisami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w 2023 r.,
 • najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie naliczania wynagrodzeń.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie naliczania wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania wynagrodzeń z zastosowaniem przepisów Polskiego Ładu, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Jak uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za pracownika i zleceniobiorcę?
 2. Na jakich zasadach stosuje się PIT-2:
  • Kiedy pracownik i zleceniobiorca mogą złożyć PIT-2?
  • W jakim terminie pracodawca musi zastosować kwotę zmniejszającą podatek?
  • Czy emeryt/rencista może wycofać się z kwoty zmniejszającej podatek w ZUS i złożyć PIT-2 u pracodawcy?
  • Ilu płatników zaliczki na podatek może stosować PIT-2 - zmiana od 1 stycznia 2023 r.?
 3. Czy pracodawca ma obowiązek informowania pracownika o zmianach wprowadzonych w prawie?
 4. Czy pracodawca może świadczyć usługi doradztwa podatkowego wobec pracowników i zleceniobiorców?
 5. Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca w przypadku doradzania pracownikowi/zleceniobiorcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
 6. Jakie zmiany obowiązują przy stosowaniu kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2023 r.?
 7. Jak na liście płac naliczyć wynagrodzenie dla pracownika z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.?
 8. Czy przy wypłacie wynagrodzenia dla byłego pracownika nadal obowiązują oświadczenia złożone przez pracownika?
 9. W jaki sposób pracownik/zleceniobiorca może składać oświadczenia wpływające na naliczenie zaliczki na podatek dochodowy?
 10. Czy płatnik podatku ponosi konsekwencje za nieprawidłowe naliczenie zaliczki na podatek w wyniku otrzymania błędnego oświadczenia przez podatnika?
 11. Czy pracownik/zleceniobiorca może wnioskować o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy?
 12. Jak ustalić wysokość minimalnego wynagrodzenia przy umowie o pracę i umowach zlecenia w 2023 r.? Jakich zasad przestrzegać? W jakich przypadkach pracodawca może wypłacić wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia?
 13. Jak dwukrotna zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. wpłynie na naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?
 14. Jak zmiana minimalnego wynagrodzenia wpłynie na kwotę wolną od potrąceń?
 15. Sesja pytań i odpowiedzi.