Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Wynagrodzenia

Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2023 r.

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozliczeń listy płac z zastosowaniem przepisów, które obowiązują w 2023 r. Na szkoleniu omawiane są zasady rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. Uczestnik szkolenia ma możliwość poznania zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w 2023 r.,
 • otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

Korzyści ze szkolenia:

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, z coraz większą roszczeniowością pracowników i przeprowadzanych kontroli, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

 • obecnymi przepisami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w 2023 r.,
 • najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie naliczania wynagrodzeń.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie naliczania wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania wynagrodzeń z zastosowaniem obowiązujących przepisów, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Jak uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za pracownika i zleceniobiorcę?
2. Na jakich zasadach stosuje się PIT-2?

 • Kiedy pracownik i zleceniobiorca mogą złożyć PIT-2?
 • W jakim terminie pracodawca musi zastosować kwotę zmniejszającą podatek?
 • Czy emeryt/rencista może wycofać się z kwoty zmniejszającej podatek w ZUS i złożyć PIT-2 u pracodawcy?
 • Ilu płatników zaliczki na podatek może stosować PIT-2 - zmiana od 1 stycznia 2023 r.?

3. Czy pracodawca ma obowiązek informowania pracownika o zmianach wprowadzonych w prawie?
4. Czy pracodawca może świadczyć usługi doradztwa podatkowego wobec pracowników i zleceniobiorców?
5. Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca w przypadku doradzania pracownikowi/zleceniobiorcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?
6. Jakie zmiany obowiązują przy stosowaniu kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2023 r.?
7. Jak na liście płac naliczyć wynagrodzenie dla pracownika z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2023 r.?
8. Czy przy wypłacie wynagrodzenia dla byłego pracownika nadal obowiązują oświadczenia złożone przez pracownika?
9. W jaki sposób pracownik/zleceniobiorca może składać oświadczenia wpływające na naliczenie zaliczki na podatek dochodowy?
10. Czy płatnik podatku ponosi konsekwencje za nieprawidłowe naliczenie zaliczki na podatek w wyniku otrzymania błędnego oświadczenia przez podatnika?
11. Czy pracownik/zleceniobiorca może wnioskować o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy?
12. Jak ustalić wysokość minimalnego wynagrodzenia przy umowie o pracę i umowach zlecenia w 2023 r.? Jakich zasad przestrzegać? W jakich przypadkach pracodawca może wypłacić wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia?
13. Jak dwukrotna zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. wpłynie na naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?
14. Jak zmiana minimalnego wynagrodzenia wpłynie na kwotę wolną od potrąceń?
15. Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:

Katarzyna Smulczyk

Katarzyna Smulczyk


Wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę.


Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego.


Doświadczenie zawodowe:


 • Od 21 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

 • Od 14 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, współpracując z kilkunastoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie.

 • Doradca prawa pracy.

 • Audytor prawa pracy.

 • Była autorka artykułów wydawnictwa „Infor”.


Specjalizacja w zakresie szkoleń:


 • Naliczanie wynagrodzeń

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Korekty dokumentacji płacowej

 • Prawo pracy

 • Zasady podlegania składkom ZUS

 • Świadczenia chorobowe i rodzicielskie

 • Czas pracy


Wykształcenie:


 • Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego

 • Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Łódzkiej


Publikacje:


 • Artykuły dla wydawnictwa „Infor”