Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

Celem szkolenia jest wskazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń pracowników. Wskazanie najnowszych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Uczestnik szkolenia ma możliwość poznania zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Po szkoleniu uczestnik:

  • będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem aktualnych przepisów, stanowisk, interpretacji i wyroków,
  • otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

Korzyści ze szkolenia:

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontroli z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

  • obecnymi przepisami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń ze wskazaniem praktycznych sposób rozliczania składników wynagrodzeń na liście płac,
  • najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie naliczania wynagrodzeń.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie naliczania wynagrodzeń dla pracowników. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Jak dokonać zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych?
2. Co oznacza wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto?
3. Jak ustalać wysokość wynagrodzenia minimalnego przy umowie o pracę i umowach zlecenia? Jak dwukrotna zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. wpłynie na naliczanie składników wynagrodzeń dla pracownika?
4. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu?
5. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas nieprzepracowany w przypadku korzystania przez pracownika z urlopu opiekuńczego?
6. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik korzysta ze świadczeń chorobowych tylko w dni pracujące lub tylko w dni wolne od pracy?
7. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część dnia pracował i ma na ten dzień zwolnienie lekarskie?
8. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca chorował a pozostałą część był na urlopie wypoczynkowym?
9. Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w przypadku zmiany etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca?
10. Jak system wynagradzania wpływa na sposób naliczenia składników na liście płac?
11. Czym różni się premia od nagrody – jaki wpływ na naliczanie wynagrodzeń ma premia i nagroda?
12. Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w przypadkach szczególnych?
13. Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przy zmianie składników zmiennych?
14. Jak ustalić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia liczone na zasadach ekwiwalentu?
15. Jak ustalić wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni opieki nad dzieckiem, itp.)?
16. Jak naliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych?
17. Jak ustalić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w przypadkach szczególnych?
18. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku udzielenia czasu wolnego w celu załatwienia prywatnych spraw?
19. Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:

Katarzyna Smulczyk

Katarzyna Smulczyk


Wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę.

Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego.Doświadczenie zawodowe:

Od 21 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Od 14 lat prowadzi szkolenia kadrowo-płacowe, współpracując z kilkunastoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie.

Doradca prawa pracy.

Audytor prawa pracy.

Była autorka artykułów wydawnictwa „Infor”.Specjalizacja w zakresie szkoleń:

Naliczanie wynagrodzeń

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Korekty dokumentacji płacowej

Prawo pracy

Zasady podlegania składkom ZUS

Świadczenia chorobowe i rodzicielskie

Czas pracyWykształcenie:

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego

Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice ŁódzkiejPublikacje:

Artykuły dla wydawnictwa „Infor”