Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Prawo Pracy / Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

Celem szkolenia jest wskazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń pracowników. Wskazanie najnowszych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Uczestnik szkolenia ma możliwość poznania zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontroli z zakresu rozliczania wynagrodzeń pracowników, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń pracowników, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

 • obecnymi przepisami dotyczącymi naliczania wynagrodzeń ze wskazaniem praktycznych sposób rozliczania składników wynagrodzeń na liście płac,
 • najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie naliczania wynagrodzeń.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie naliczania wynagrodzeń dla pracowników. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z nowymi zasadami naliczania wynagrodzeń, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego naliczania wynagrodzeń.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Jak dokonać zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych?
 2. Co oznacza wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto?
 3. Jak ustalać dodatki za pracę w porze nocnej dla pracownika niepełnoetatowego?
 4. Jak ustalać wysokość wynagrodzenia minimalnego przy umowie o pracę i umowach zlecenia? Jak dwukrotna zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. wpłynie na naliczanie składników wynagrodzeń dla pracownika?
 5. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu?
 6. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas nieprzepracowany w przypadku korzystania przez pracownika z urlopu opiekuńczego?
 7. Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik korzysta ze świadczeń chorobowych tylko w dni pracujące lub tylko w dni wolne od pracy?
 8. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część dnia pracował i ma na ten dzień zwolnienie lekarskie?
 9. Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca chorował a pozostałą część był na urlopie wypoczynkowym?
 10. Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w przypadku zmiany etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca?
 11. Jak system wynagradzania wpływa na sposób naliczenia składników na liście płac?
 12. Czym różni się premia od nagrody – jaki wpływ na naliczanie wynagrodzeń ma premia i nagroda?
 13. Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w przypadkach szczególnych?
 14. Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przy zmianie składników zmiennych?
 15. Jak ustalić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia liczone na zasadach ekwiwalentu?
 16. Jak ustalić wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni opieki nad dzieckiem, krwiodawstwo itp.)?
 17. Jak naliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych?
 18. Jak ustalić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w przypadkach szczególnych?

Prowadzący:

Katarzyna Smulczyk

Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę.
Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego.

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 21 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.
 • Od 14 lat prowadzi szkolenia kadrowo-płacowe, współpracując z kilkunastoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie.
 • Doradca prawa pracy.
 • Audytor prawa pracy.
 • Była autorka artykułów wydawnictwa „Infor”.

Specjalizacja w zakresie szkoleń:

 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Korekty dokumentacji płacowej
 • Prawo pracy
 • Zasady podlegania składkom ZUS
 • Świadczenia chorobowe i rodzicielskie
 • Czas pracy

Wykształcenie:

 • Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego
 • Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Łódzkiej

Publikacje:

 • Artykuły dla wydawnictwa „Infor”