Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Praktyczne rozliczanie potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS i umów cywilnoprawnych

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie prawidłowych zasad dokonywania potrąceń komorniczych z wynagrodzeń i zasiłków pracowników oraz zleceniobiorców. Wskazanie jak w prawidłowy sposób rozliczać potrącenia z wynagrodzeń.

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami w zakresie dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

 • najczęstszymi powodami kontroli w zakresie dokonywania potrąceń komorniczych,
 • najczęściej popełnianymi błędami w zakresie potrąceń komorniczych.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z potrąceniami komorniczymi, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Jakie są tryby dokonywania potrąceń?
 2. Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych?
 3. Jak należy postąpić w przypadku zwolnienia pracownika z zajęciem komorniczym?
 4. Jakie informacje dotyczące zajęcia zamieścić w świadectwie pracy?
 5. Jaki jest obowiązek przy zatrudnianiu pracownika ze świadectwem z zajęciem komorniczym?
 6. Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji sądowej?
 7. Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej?
 8. Czy przekazywać potrącenia w depozyt?
 9. Jakie składniki wynagrodzeń zaliczać do wynagrodzenia podlegającemu potrąceniu?
 10. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
 11. Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?
 12. W jakiej formie dokonywać zgody na potrącenia dobrowolne?
 13. Jaka jest kwota wolna od potrąceń przy wynagrodzeniu za pracę?
 14. Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń przy niepełnym wymiarze czasu pracy?
 15. Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje w przypadku przepracowania przez pracownika części miesiąca?
 16. Jakie są sankcje za utrudnianie egzekucji?
 17. Jak dokonywać potrącenia z umów cywilnoprawnych?
 18. Jak dokonywać potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS?
 19. Jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń z zasiłków?
 20. Jakie są kwoty wolne od potrąceń przy zasiłkach?
 21. Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń przy zasiłkach?
 22. Jaka jest procedura dokonywania potrąceń?
 23. Jak dokonać potrącenia w przypadku egzekucji z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku?
 24. Jak dokonywać potrąceń w przypadku dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu?
 25. Czy należy dokonywać potrącenia z diet z tytułu podróży służbowej?
 26. Czy należy dokonywać egzekucji ze świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku?
 27. Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:

Katarzyna Smulczyk

Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę.
Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego.

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 21 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.
 • Od 14 lat prowadzi szkolenia kadrowo-płacowe, współpracując z kilkunastoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie.
 • Doradca prawa pracy.
 • Audytor prawa pracy.
 • Była autorka artykułów wydawnictwa „Infor”.

Specjalizacja w zakresie szkoleń:

 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Korekty dokumentacji płacowej
 • Prawo pracy
 • Zasady podlegania składkom ZUS
 • Świadczenia chorobowe i rodzicielskie
 • Czas pracy

Wykształcenie:

 • Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego
 • Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Łódzkiej

Publikacje:

 • Artykuły dla wydawnictwa „Infor”