Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek PIT

Pracownik w firmie – konsekwencje w podatku PIT i CIT świadczeń na rzecz pracowników, zleceniobiorców, kontrahentów

Zapraszamy Państwa na szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną praktyczne problemy związane z finansowaniem, a co za tym idzie z możliwością rozpoznania kosztu zakupu towarów czy usług przekazywanych następnie na rzecz pracowników, członków zarządu i innych podmiotów współpracujących z firmą. Dodatkowo w trakcie spotkania wyjaśnione zostaną zagadnienia dotyczące obowiązku ustalenia ewentualnego przychodu w podatku PIT.

Szkolenie ze względu na swój łączony charakter adresowane jest zarówno do osób zajmujących się rozliczaniem kosztów podatkowych w firmie jak i dla pracowników działów płacowo-kadrowych odpowiadających za naliczanie i pobór podatku z punktu widzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników i osób niezatrudnionych w firmie, w tym:
  • Imprezy integracyjne, spotkania okolicznościowe z udziałem pracowników, zarządu, osób towarzyszących, kontrahentów - źródło finansowania, możliwość rozpoznania kosztu a przychód uczestnika.
  • Prezenty, upominki, gadżety, świadczenia okolicznościowe - koszt podatkowy czy reprezentacja, przychód czy darowizna.
  • Samochód służbowy używany do celów prywatnych - wydatki na samochód w kosztach firmy a obowiązek ustalenia przychodu u korzystającego.
  • Sfinansowanie zakwaterowania pracownikom oddelegowanym - wydatek w interesie pracodawcy czy pracownika.
  • Opłacenie noclegu, zleceniobiorcy, członka rady nadzorczej a koszt spółki, możliwość zwolnienia w PIT.
  • Konferencje, szkolenia, spotkania biznesowe zarządu a rozpoznanie kosztu spółki.
 2. Świadczenia finansowane przez pracodawcę wynikające z innych ustaw:
  • Dokształcanie i doskonalenie zawodowe, w tym szkolenie pracownika, zleceniobiorcy, kontrahenta a możliwość uznania kosztu i zasady zwolnienia w PIT. Wydatki na szkolenie przyszłego pracownika - możliwość zaliczenia do kosztów, gdy pracownik nie podejmie pracy.
  • Świadczenia wynikające z przepisów bhp - podstawowa opieka medyczna pracownika, członka zarządu, zleceniobiorcy (w tym okulary, badania okresowe) - omówienie czy i kiedy świadczenia uznane zostaną za koszt podatkowy, czy świadczenie takie należy opodatkować podatkiem pit.
  • Napoje, posiłki dla zleceniobiorcy i zarządu - konieczność zapewnienia, możliwość zaliczenia do kosztów a przychód świadczeniobiorcy.
  • Przykłady świadczeń na rzecz wspólników, członków rady nadzorczej - możliwość zaliczenia do kosztów spółki, zasady rozliczenia przychodu w PIT.
 3. Działalność socjalna firmy:
  • Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a koszty podatkowe.
  • Przykłady świadczeń finansowanych ZFŚS i ich efekt podatkowy u otrzymującego (voucher’y, bilety, karnety, dopłata do wypoczynku).
  • Działalność socjalna finansowana ze środków obrotowych.
  • Zapomogi i źródła ich finansowania.
 4. Inne świadczenia finansowane przez firmę:
  • Podróże służbowe - świadczenia zapewniane w ramach podróży służbowej (noclegi, opłaty za autostrady, parkingi, koszty ubezpieczenia, rozliczenie wyżywienia) - zasady stosowania zwolnienia z PIT, rodzaje i udokumentowanie wydatków delegacyjnych a ich zaliczenie w koszty podatkowe.
  • Odszkodowania i odsetki - przykłady świadczeń, zasady stosowania zwolnienia z PIT, możliwość zaliczenia do kosztów firmy. Dokumentowanie wypłat.
  • Konkursy, programy lojalnościowe, sprzedaż premiowa - koszt firmy, obowiązki płatnika PIT.
  • Konsekwencje podatkowe świadczenia na rzecz byłych pracowników.

Prowadzący:

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej.

Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.