Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Prawo Pracy

Pracownik nie przyszedł do pracy i co wtedy?

Kiedy po raz pierwszy pracownik nie przychodzi do pracy bez słowa, można jeszcze łudzić się, że coś nieprzewidywalnego się wydarzyło i na pewno pracodawca otrzyma stosowne usprawiedliwienie. Empatia i wyrozumiałość słabną jednak z każdym dniem nieobecności i brakiem kontaktu.
Co w takiej sytuacji może zrobić pracodawca? Jakie narzędzia ma pracodawca, w przypadku pracownika, który przestał przychodzić do pracy? Nie ma żadnego usprawiedliwienia, nie odbiera telefonów, co zrobić w takiej sytuacji?
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom kompletnej wiedzy i narzędzi do praktycznego stosowania przepisów prawa pracy w szczególności w trudnej sytuacji, jaką jest rozwiązywanie stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Co, jeśli pracownik nie przyjdzie do pracy?
  • Co grozi za odejście z pracy z dnia na dzień?
  • Czy pracownik może porzucić pracę?
  • Ile dni nieobecności to porzucenie pracy?
  • Kiedy występuje porzucenie pracy przez pracownika?
  • Czym jest nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy?
  • Porzucenie pracy, a odpowiedzialność pracownika
  • Jak rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?
  • Czy porzucenie pracy przez pracownika powoduje automatyczne zakończenie stosunku pracy?
  • Czy każde opuszczenie stanowiska pracy stanowi porzucenie pracy i może stać się podstawą do wręczenia dyscyplinarki?
  • Co pracodawca powinien zrobić w razie porzucenia pracy przez pracownika?
  • Czy pracodawca może żądać odszkodowania za porzucenie pracy przez pracownika?
 2. Porzucenie pracy przez pracownika:
  • Jakie są rodzaje porzucenia pracy przez pracownika?
  • Do czego zobowiązuje umowa o pracę?
  • Jakie obowiązki wynikające z umowy o pracę ma pracownik?
  • Czy porzucenie pracy jest złamaniem pewnych zasad?
  • Czy porzucenie pracy wlicza się do stażu pracy?
  • Brak zwolnienia lekarskiego, a nieobecność w pracy.
  • Jakie konsekwencje niesie za sobą otrzymanie dyscyplinarki przez pracownika?
  • Jakie uprawnienia ma pracownik w czasie dyscyplinarki?
  • Czy trzeba wypłacić wynagrodzenie pracownikowi, który porzucił pracę?
  • Porzucenie pracy przez pracownika, a podjęcie przez niego nowej pracy w tym samym czasie.
 3. Jak można skutecznie wręczyć wypowiedzenie dyscyplinarne?
  • Czy można zdalnie zwolnić pracownika?
  • Czy można telefonicznie zwolnić pracownika?
  • Czy można e-mailowo zwolnić pracownika?
  • Jak zwolnić pracownika, z którym nie ma kontaktu?
  • Ile czasu ma pracodawca na wręczenie zwolnienia dyscyplinarnego?
  • Pracownik podpisał umowę o pracę, ale do pracy nie przyszedł - czy można go zwolnić dyscyplinarnie?
  • Jak poprawnie rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? (wzór dokumentu).
  • Co się stanie jeżeli pracownik nie odbierze listu poleconego z wypowiedzeniem?
  • Co, jeśli otrzymamy zwrot listu poleconego z wypowiedzeniem?
  • Nieodebrana przesyłka polecona z wypowiedzeniem, a skuteczne rozwiązanie umowy.
  • Czy do czasu upływu terminu drugiego awiza nieodebranego przez pracownika jest on nadal pracownikiem?
  • Czy z wypowiedzeniem dyscyplinarnym wysyłamy od razu świadectwo pracy?

Prowadzący:

Anna Modzelewska

Anna Modzelewska

Doświadczenie zdobywała pracując w działach prawnych oraz kancelariach.

Aktualnie prowadzi własną kancelarie. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje pisma procesowe, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych.

Prowadzi szkolenia, wykłady, webinary i kursy z prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, managerów, pracowników HR, kadr i płac oraz księgowych.