Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe

Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie związane zasadami uczestnictwa w PPK, obowiązki pracodawcy w związku z PPK, a także zasady wypłaty i zwrotu środków przez Uczestnika PPK.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawowe informacje dot. PPK:
  • Zasady uczestnictwa w PPK.
  • Na jakich zasadach odbywa się wypłata środków?
  • Jakie konsekwencje niesie za sobą zwrot środków dokonany przez uczestnika PPK?
  • Transfer środków przez Uczestnika PPK na inny rachunek- samodzielnie i za pośrednictwem pracodawcy.
  • Obniżenie wpłaty podstawowej.
  • Ta sama instytucja finansowa, różne rachunki PPK?
  • Rezygnacja z PPK- forma, terminy.
  • Nieterminowa wpłata do PPK a odsetki? Kto powinien je uiścić i w jakieś wysokości?
 2. Rezygnacja z PPK - forma i skutki. Ponowne zatrudnienie pracownika a wcześniej złożona rezygnacja.
 3. Obowiązki podmiotu zatrudniającego:
  • Wskazanie dokumentacji i zakresu informacji jakie powinny zostać przekazane pracownikom (checklista wraz z zakresem informacji).
  • Miejsce i okres, w którym należy przechowywać.

Prowadzący:

Karina Włodarczyk

Karina Włodarczyk

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od dziesięciu lat doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności i skomplikowanych procesach gospodarczych. Uczestniczyła w procesach fuzji i przejęć, przekształceń form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców. Przeprowadzała także audyty prawne na zlecenie inwestorów w procesach przejęć. Od 2011 roku prowadzi szkolenia dla biznesu, jak i podmiotów z trzeciego sektora. Autorka publikacji prasowych m.in. w Polska the Times, Gazeta Małych i średnich przedsiębiorstw oraz artykułów publikowanych na portalach internetowych.