Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Prawo Pracy

Praca zdalna według obecnego stanu prawnego

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z wykonywaniem pracy zdalnej pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy i interpretacje PIP. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące mogą uznać za rażące i za które mogą grozić sankcje karne.

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami w zakresie zatrudniania pracowników, coraz większej roszczeniowości pracowników a także w związku z dużą odpowiedzialnością związaną z zatrudnianiem pracowników, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

 • najczęściej popełnianymi błędami w zakresie pracy zdalnej i sposobami na prawidłowe, zgodne z prawem postępowanie w tym zakresie,
 • najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie zatrudniania pracowników przy pracy zdalnej. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z zatrudnieniem pracowników przy pracy zdalnej, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w tym zakresie.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Co to jest praca zdalna?
 2. Kiedy pracodawca zawiera postanowienia w sprawie pracy zdalnej?
 3. Z czyjej inicjatywy można wprowadzić pracę zdalną?
 4. W jakiej formie pracodawca wprowadza zasady wykonywania pracy zdalnej?
 5. Czy pracodawca może wprowadzić pracę zdalną mimo nie zawarcia w tej sprawie porozumienia z organizacjami związkowymi?
 6. Co musi zawierać dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia? Co musi zawierać dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia?
 7. Jakie zapisy musi zawierać porozumienie lub regulamin w zakresie pracy zdalnej?
 8. Czy można zaprzestać wykonywania pracy zdalnej?
 9. Czy wykonywanie pracy zdalnej jest obowiązkiem pracownika?
 10. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownika wykonującego pracę zdalną?
 11. Jak przestrzegać ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej?
 12. W jaki sposób pracodawca i pracownik porozumiewają się podczas pracy zdalnej?
 13. Czy pracodawca może kontrolować pracownika podczas wykonywania pracy zdalnej?
 14. W jaki sposób pracownik składa wnioski związane ze stosunkiem pracy podczas wykonywania pracy zdalnej?
 15. Kiedy możliwa jest praca zdalna okazjonalna?
 16. Czy przy pracy okazjonalnej obowiązują takie same zasady jak w innym przypadku?
 17. Czy każda praca może być wykonywana w formie zdalnej?
 18. Czy pracodawca ma obowiązek wskazać pracownikowi warunki do bezpiecznie wykonywanej pracy?
 19. Z jakich obowiązków w zakresie bhp wobec pracownika wykonującego pracę zdalną jest zwolniony pracodawca?
 20. Czy pracodawca jest obowiązany zwracać pracownikowi inne koszty niż za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne (np. za wodę)?
 21. Czy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną biurko i krzesło?
 22. Czy pracodawca może przeprowadzić badanie trzeźwości pracowników podczas wykonywania pracy zdalnej?
 23. Czy pracodawca jest obowiązany dokonać oceny ryzyka zawodowego dla pracownika wykonującego pracę zdalnie?
 24. Czy pracodawca ma prawo kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy?
 25. Czy inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzenia kontroli w domu pracownika?
 26. Czy niewypłacenie pracownikowi ekwiwalentu lub ryczałtu stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika?
 27. W jakim zakresie przepisy dotyczące pracy zdalnej mają zastosowanie do pracy zdalnej okazjonalnej?
 28. W jakim wymiarze przysługuje pracownikowi praca zdalna okazjonalna w roku 2023 r. Czy w związku z tym, że wchodzi ona w życie 7 kwietnia br. będzie proporcjonalnie pomniejszona?
 29. Czy wymiar pracy zdalnej okazjonalnej uzależniony jest od wymiaru etatu?
 30. Jak należy traktować świadczenie pracy zdalnej poza limit 24 dni w roku kalendarzowym. Jakie sankcje mogą być zastosowane przez inspektora pracy?
 31. Czy zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego wpływa na limit dni okazjonalnej pracy zdalnej?
 32. Czy dopuszczalne jest wydłużenie w akcie wewnątrzzakładowym wymiaru pracy zdalnej okazjonalnej?
 33. Czy pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o pracę zdalną okazjonalną?
 34. Czy wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej jest wiążący dla pracodawcy?
 35. Czy wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej jest wiążący dla pracodawcy?
 36. W jakim miejscu może być wykonywana praca zdalna? Czy pracownik może mieć kilka miejsc wykonywania pracy zdalnej?
 37. W jakich przypadkach praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy?
 38. Czy wypłacany pracownikowi ekwiwalent/ryczałt stanowi przychód ze stosunku pracy?
 39. Czy przepisy dotyczące pracy zdalnej należy stosować również do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę?
 40. Jaka jest prawidłowa procedura wprowadzania pracy zdalnej - podsumowanie?
 41. Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:

Katarzyna Smulczyk

Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo-płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę.
Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego.

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 21 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.
 • Od 14 lat prowadzi szkolenia kadrowo-płacowe, współpracując z kilkunastoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie.
 • Doradca prawa pracy.
 • Audytor prawa pracy.
 • Była autorka artykułów wydawnictwa „Infor”.

Specjalizacja w zakresie szkoleń:

 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Korekty dokumentacji płacowej
 • Prawo pracy
 • Zasady podlegania składkom ZUS
 • Świadczenia chorobowe i rodzicielskie
 • Czas pracy

Wykształcenie:

 • Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego
 • Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Łódzkiej

Publikacje:

 • Artykuły dla wydawnictwa „Infor”