Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Prawo Pracy

Praca a ciąża – uprawnienia pracownicy a obowiązki pracodawcy

W trakcie szkolenia dowiesz się, jakie są ograniczenia w wykonywaniu obowiązków pracowniczych przez kobietę w ciąży, jakie ma prawa i przywileje oraz jakie są konsekwencje nieprzestrzegania tych regulacji przez pracodawcę.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Dokumentowanie ciąży i badania - co musisz wiedzieć?
 2. Ochrona kobiety w ciąży:
  • Ochrona kobiet w ciąży pracujących przy obsłudze monitora ekranowego.
  • Ochrona kobiet w ciąży pracujących w pozycji stojącej.
  • Wypowiedzenie, a kobieta w ciąży?
  • Ciąża na wypowiedzeniu?
  • Pracownica w ciąży, a porozumienie rozwiązujące umowę.
  • Upadłość i likwidacja zakładu pracy.
  • Zwolnienie dyscyplinarne pracownicy w ciąży.
  • Wykaz prac zakazanych.
  • Kobieta w ciąży a czas i miejsce pracy.
  • Wypowiedzenie zmieniające.
  • Ciąża a wynagrodzenie.
  • Praca zdalna.
 3. Przedłużenie umowy terminowej do dnia porodu:
  • Umowa na okres próbny, a ochrona.
  • Umowa terminowa, a ochrona.
  • Przedłużenie umowy do dnia porodu.
  • Urlop macierzyński - formalności
 4. Uprawnienia przyszłej mamy (czyli obowiązki pracodawcy wobec takiej pracownicy):
  • Zmiana stanowiska z zachowaniem prawa do dotychczasowego wynagrodzenia.
  • Koniec okresu zasiłkowego, a pracownica w ciąży.
  • „Urlop po urlopie, czyli co z wypoczynkowym?”
  • Czy mamie należy się „trzynastka”?
  • Strata ciąży.
  • Ciąża na urlopie wychowawczym.
  • Podstawa wymiaru zasiłku od nowa - kiedy przeliczać?
  • Wynagrodzenie po powrocie do pracy z urlopów związanych z rodzicielstwem.
  • Ochrona po powrocie do pracy z urlopów związanych z rodzicielstwem.
 5. Naruszenie przez pracodawcę praw kobiety w ciąży - sankcje.

Prowadzący:

Anna Modzelewska

Anna Modzelewska

Doświadczenie zdobywała pracując w działach prawnych oraz kancelariach.

Aktualnie prowadzi własną kancelarie. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje pisma procesowe, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych.

Prowadzi szkolenia, wykłady, webinary i kursy z prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, managerów, pracowników HR, kadr i płac oraz księgowych.