Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK dla małych przedsiębiorców (grupa III i IV)

Od lipca 2020 roku każda firma zatrudniająca ponad 20 osób musi zaoferować im Pracowniczy Plan Kapitałowy, a w konsekwencji zapisać osoby zatrudnione do PPK w maksymalnym terminie do 10 listopada 2020 r. Od 1 stycznia 2021 obowiązek zostanie rozszerzony na pozostałych przedsiębiorców, którzy z uwagi na wielkość swojego zatrudnienia nie zostali zaliczeni do przedstawicieli grupy I-III wskazanej w przepisach ustawy o PPK. Szkolenie skierowane jest dla przedstawicieli grupy III i IV, którzy będą wdrażali PPK w swojej firmie i koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć, aby przygotować się na nadchodzące zmiany oraz z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy. 

Uwaga: szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych zapraszamy na dedykowane tej grupie szkolenie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Wstęp:
 
1. Podstawowe założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
2.  Od kiedy PPK zaczną obowiązywać najmniejszych przedsiębiorców?

a. Wskazanie terminów, zasad obliczania wielkości zatrudnienia.
b. Portal PPK – jaki zakres informacji tam znajdziemy.

3. Wysokość i struktura wpłat  w ramach PPK:

a. Zasady podziału, naliczania oraz odprowadzania składek.
b. Terminy związane z wypełnieniem obowiązków nałożonych na podmiot zatrudniający.
 
4. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których będą gromadzone środki z PPK – koszty zarządzania i nadzór:

d. Czym się kierować przy wyborze funduszu;
e. Jakie umowy i obowiązki należy przy tym wykonać ?
f. Zasady konsultowania wyboru z pracownikami.

II. PPK z punktu widzenia podmiotu zatrudniającego:

1. Procedura utworzenia PPK.
2. Obowiązki informacyjne i administracyjne nałożone na pracodawców:

a) Wskazanie dokumentacji i zakresu informacji jakie powinny zostać przekazane pracownikom.
b) Podział obowiązków w firmie związanych z wdrożeniem PPK.

3.Odpowiedzialność pracodawców i osób działających w ich imieniu za:

a) Naruszenie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK.
b) Niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w ustawowych terminach.
c)  Nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

4. Skutki nakłaniania osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

III. PPK z punktu widzenia zatrudnionych:

1. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych.
2. Jak wygląda rezygnacja z PPK?
3. Podział środków w przypadku rozwodu lub śmierci.
4. Wypłata środków zgromadzonych w PPK- kiedy możliwa i na jakich zasadach?
5. Zwrot środków z PPK.

Prowadzący: