Strefa personalna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: IT dla Ciebie

PowerPoint – poziom podstawowy

Kurs Microsoft PowerPoint ma na celu przekazanie umiejętności codziennego wykorzystywania programu Microsoft PowerPoint do tworzenia prezentacji. Uczestnik szkolenia nauczy się dobrych technik prezentacji oraz metod wykorzystywanych w tworzeniu profesjonalnych wystąpień.

Uczestnik przystępujący do kursu powinien znać podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy pracy w PowerPoint:

a) Zapoznanie z programem:

 • Uruchamianie, zamykanie, przełączanie się między otwartymi prezentacjami.
 • Elementy ekranu.
 • Widoki.
 • Omówienie terminologii: Prezentacja, Slajd, Animacja.

b) Kilka słów jak korzystać z pomocy.

2. Tworzenie prezentacji:

a) Układ slajdu - zastosowanie, modyfikacja.

b) Wprowadzanie tekstu na slajd:

 • Formatowanie tekstu.
 • Tworzenie kolumn tekstu.
 • Odstępy w tekście.
 • Kopiowanie i wklejanie formatowania.

c) Tło slajdu.

d) Dodawanie notatek.

3. Obrazy:

 • Wstawianie obrazów z pliku.
 • Zrzut ekranu.
 • Położenie grafiki na slajdzie.
 • Opcje grafiki.
 • Umieszczanie tekstu na obrazie.
 • Clipart.

4. Ilustracje:

a) Autokształty.

b) Kolejność obiektów.

c) Kopiowanie/usuwanie obiektów.

d) Metody wyrównywania obiektów graficznych względem siebie oraz slajdu.

e) Formatowanie obiektów.

f) Umieszczanie tekstu w kształtach.

5. Wykresy i schematy:

a) Rodzaje wykresów.

b) Grafika SmartArt.

6. Tabele:

a) Sposoby tworzenia tabeli.

b) Wstawianie wierszy i kolumn.

c) Formatowanie tabeli.

d) Scalanie i podział komórek.

7. Animacje:

a) Rodzaje animacji - omówienie.

b) Przejście slajdu.

8. Przygotowanie wystąpienia w programie PowerPoint:

a) Uruchamianie prezentacji i przełączanie slajdów.

b) Sterowanie prezentacją.

9. Drukowanie i zapisywanie prezentacji:

a) Sposoby wydruku prezentacji.

b) Podstawowe typy plików.

Prowadzący:

Sebastian Godziszewski

Sebastian Godziszewski

Specjalista ds. IT