Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Narzędzia IT

Power Query – czyli narzędzie do przekształcania danych w Excelu, które należy znać

Szkolenie z Power Query pomoże Ci rozpocząć przygodę z tym fantastycznym dodatkiem do Excela. Wyjdziesz z niego nie tylko z umiejętnością przygotowania i pokazania użytecznej analizy, ale także z mocną bazą do dalszego rozwijania nabytych umiejętności.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z funkcjonalnościami dodatku Power Query, który można wykorzystać do edycji danych w MS Excel. Po zakończeniu szkolenia będziesz potrafił zaimportować dane z różnych źródeł oraz dokonać czyszczenia i transformacji danych pod modele służące analizie danych. Wszystko po to, aby maksymalnie usprawnić i zoptymalizować pracę.

Uczestnik przystępujący do kursu powinien znać podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows a także podstawy programu Excel.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wstęp do Power Query:
  • Kilka słów o Power Query.
  • Gdzie znajdę ten dodatek?
  • Pozostałe dodatki.
  • Interfejs użytkownika.
 2. Importowanie danych z różnych źródeł:
  • Z tabeli, zakresu.
  • Z pliku (Excel, .csv, .xml, pdf, tekstowe).
  • Z wielu plików jednocześnie.
  • Z całego folderu.
  • Z relacyjnej bazy danych (m.in. SQL Server, MySQL).
  • Z zasobów sieciowych (m.in. strony internetowe, Sharepoint, OneDrive).
 3. Przekształcanie i praca z danymi:
  • Filtrowanie danych.
  • Sortowanie danych.
  • Usuwanie oraz zachowywanie wierszy.
  • Usuwanie oraz wybieranie kolumn.
  • Transpozycja tabel.
  • Przekształcanie kolumn i wierszy.
  • Przekształcanie tekstu (m.in. przycięcie, zamiana wielkości liter, dodawanie prefiksów i sufiksów, wyodrębnianie tekstu z zakresu, przed i po ogranicznikach itp.).
  • Przekształcanie dat (m.in. dzień tygodnia, wiek, początek i koniec miesiąca oraz roku, tydzień roku, nazwa dnia, nazwa miesiąca itp.).
  • Praca na liczbach (m.in. operacje standardowe, dzielenie bez reszty, modulo, zaokrąglanie itp.).
  • Grupowanie i agregowanie danych.
  • Pivotowanie i odpivotowanie. Dzielenie kolumn.
  • Scalanie kolumn.
  • Wypełnianie pustych komórek w dół oraz w górę.
 4. Dodawanie nowych kolumn:
  • Tworzenie własnych kolumn niestandardowych.
   Tworzenie kolumny indeksu.
   Kolumny warunkowe.
   Kolumny z przykładów.
   Tworzenie kolumn opartych o daty, liczby lub tekst.

Prowadzący:

Sebastian Godziszewski

Sebastian Godziszewski

Specjalista ds. IT. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku trenera IT oraz analityka danych, które zdobył pracując w międzynarodowych korporacjach. Prowadzi szkolenia z obsługi programów Microsoft, głównie Excel, Excel VBA, Power BI Desktop, Power Query, Power Pivot, Microsoft PowerPoint oraz Microsoft Word.