Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Narzędzia IT

Power Query – czyli narzędzie do przekształcania danych w Excelu, które należy znać

Szkolenie z Power Query pomoże Ci rozpocząć przygodę z tym fantastycznym dodatkiem do Excela. Wyjdziesz z niego nie tylko z umiejętnością przygotowania i pokazania użytecznej analizy, ale także z mocną bazą do dalszego rozwijania nabytych umiejętności.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z funkcjonalnościami dodatku Power Query, który można wykorzystać do edycji danych w MS Excel. Po zakończeniu szkolenia będziesz potrafił zaimportować dane z różnych źródeł oraz dokonać czyszczenia i transformacji danych pod modele służące analizie danych. Wszystko po to, aby maksymalnie usprawnić i zoptymalizować pracę.

Uczestnik przystępujący do kursu powinien znać podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows a także podstawy programu Excel.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wstęp do Power Query:

 • Kilka słów o Power Query.
 • Gdzie znajdę ten dodatek?
 • Pozostałe dodatki.
 • Interfejs użytkownika.

 2. Importowanie danych z różnych źródeł:

 • Z tabeli, zakresu.
 • Z pliku (Excel, .csv, .xml, pdf, tekstowe).
 • Z wielu plików jednocześnie.
 • Z całego folderu.
 • Z relacyjnej bazy danych (m.in. SQL Server, MySQL).
 • Z zasobów sieciowych (m.in. strony internetowe, Sharepoint, OneDrive).

 3. Przekształcanie i praca z danymi:

 • Filtrowanie danych.
 • Sortowanie danych.
 • Usuwanie oraz zachowywanie wierszy.
 • Usuwanie oraz wybieranie kolumn.
 • Transpozycja tabel.
 • Przekształcanie kolumn i wierszy.
 • Przekształcanie tekstu (m.in. przycięcie, zamiana wielkości liter, dodawanie prefiksów i sufiksów, wyodrębnianie tekstu z zakresu, przed i po ogranicznikach itp.).
 • Przekształcanie dat (m.in. dzień tygodnia, wiek, początek i koniec miesiąca oraz roku, tydzień roku, nazwa dnia, nazwa miesiąca itp.).
 • Praca na liczbach (m.in. operacje standardowe, dzielenie bez reszty, modulo, zaokrąglanie itp.).
 • Grupowanie i agregowanie danych.
 • Pivotowanie i odpivotowanie.
 • Dzielenie kolumn.
 • Scalanie kolumn.
 • Wypełnianie pustych komórek w dół oraz w górę.

4. Dodawanie nowych kolumn:

 • Tworzenie własnych kolumn niestandardowych.
 • Tworzenie kolumny indeksu.
 • Kolumny warunkowe.
 • Kolumny z przykładów.
 • Tworzenie kolumn opartych o daty, liczby lub tekst.

Prowadzący:

Sebastian Godziszewski

Sebastian Godziszewski

Specjalista ds. IT. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku trenera IT oraz analityka danych, które zdobył pracując w międzynarodowych korporacjach. Prowadzi szkolenia z obsługi programów Microsoft, głównie Excel, Excel VBA, Power BI Desktop, Power Query, Power Pivot, Microsoft PowerPoint oraz Microsoft Word.