Czas trwania: 12 godzin
Tematyka: Narzędzia IT

Power BI Desktop – nowoczesny program do analizowania i wizualizacji danych (Szkolenie 2-dniowe)

Szkolenie ma na celu zapoznanie z funkcjami Microsoft Power BI Desktop. Jest to niezależny od MS Office program, działający również w chmurze, który pozwala na analizowanie i wizualizowanie danych. Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił zrealizować rozwiązania Business Intelligence (BI) rozpoczynając od pobrania danych z wielu źródeł (np. z plików zewnętrznych czy innych baz danych) poprzez utworzenie modelu, wykorzystanie funkcji wizualizacji danych oraz tworzenie własnych miar i formuł przy użyciu języka DAX. Ponadto uczestnik nauczy się jak odnajdywać, przekształcać i wzbogacać dane przy użyciu Power Query oraz wizualizować dane na wielu interaktywnych wykresach i wizualizacjach.

Uczestnik przystępujący do kursu powinien znać podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows a także program Excel na poziomie średnio-zaawansowanym wraz z tabelami przestawnymi przynajmniej na poziomie podstawowym.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wstęp do Power BI:

 • Co to jest Power BI?
 • Czym jest Model danych, Power Query i panel analizy danych?

2. Power Query (przekształcanie danych):

 • Co to jest Power Query?
 • Interfejs programu.
 • Omówienie okna kroków.
 • Ustawianie typów danych.
 • Importowanie danych ze źródeł zewnętrznych m.in. pliki Excel, .xml, tekstowych, pdf, z folderu, z baz danych, z sieci WEB).
 • Filtrowanie i sortowanie danych.
 • Usuwanie oraz zachowywanie wierszy i kolumn.
 • Przekształcanie kolumn i wierszy.
 • Przekształcanie tekstu (m.in. przycięcie, zamiana wielkości liter, dodawanie prefiksów i sufiksów, wyodrębnianie tekstu z zakresu, przed i po ogranicznikach itp.).
 • Przekształcanie dat (m.in. dzień tygodnia, wiek, początek i koniec miesiąca oraz roku, tydzień roku, nazwa dnia, nazwa miesiąca itp.).
 • Praca na liczbach (m.in. operacje standardowe, dzielenie bez reszty, modulo, zaokrąglanie itp.).
 • Grupowanie i agregowanie danych.
 • Anulowanie przestawiania (zaznaczonych, innych) kolumn.
 • Dzielenie i scalanie kolumn.
 • Tworzenie własnych kolumn niestandardowych.
 • Tworzenie kolumny indeksu.
 • Tworzenie kolumny warunkowej.
 • Dołączanie zapytań.
 • Scalanie zapytań.
 • Rodzaje sprzężeń między zapytaniami.

3. Tworzenie modeli danych:

 • Co to jest model danych?
 • Importowanie danych do modelu.
 • Co to są relacje między tabelami i jakie mamy rodzaje?
 • Zarządzanie tabelami.
 • Ukrywanie tabel i kolumn.
 • Perspektywy (widoki).
 • Właściwości pól w tabelach.
 • Kardynalność (kierunek).
 • Kierunek filtrowania krzyżowego.
 • Normalizacja i denormalizacja danych.
 • Przykład prawidłowego modelu danych.

4. Model danych i język DAX (Data Analysis Expressions):

 • Formatowanie i zmiana typów danych.
 • Składnia języka DAX.
 • Kolumny obliczeniowe DAX.
 • Miary obliczeniowe.
 • Funkcje logiczne.
 • Funkcje matematyczne i statystyczne.
 • Funkcje filtrów.
 • Funkcje relacyjne.
 • Funkcje iteracyjne.
 • Funkcja Calculate.
 • Time Intelligence czyli funkcje analizy czasowej.

5. Wizualizacja danych:

 • Tworzenie raportów przy użyciu dostępnych typów wizualizacji.
 • Efektywny proces przetwarzania, analizy i raportowania informacji.
 • Formatowanie danych i raportu.
 • Praca z danymi, wykresami i raportami.
 • Tworzenie motywu raportu.
 • Wizualizacje typu karta, karta z wieloma wierszami.
 • Wizualizacja typu tabela i macierz.
 • Wykresy kolumnowe, słupkowe, liniowe, kołowe, pierścieniowe.
 • Wykresy kombinowane, seryjne.
 • Wykres miernika.
 • Wykres wstążkowy.
 • Mapa drzewa.
 • Publikowanie raportu w trybie online.

Prowadzący:

Sebastian Godziszewski

Sebastian Godziszewski

Specjalista ds. IT. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku trenera IT oraz analityka danych, które zdobył pracując w międzynarodowych korporacjach. Prowadzi szkolenia z obsługi programów Microsoft, głównie Excel, Excel VBA, Power BI Desktop, Power Query, Power Pivot, Microsoft PowerPoint oraz Microsoft Word.