Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Wynagrodzenia

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów cywilnoprawnych

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z dokonywaniem potrąceń sądowych i administracyjnych; osoby chcące zapoznać się z tematyką dokonywania potrąceń.

Cel szkolenia: pokazanie jak w prawidłowy sposób dokonywać potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Wskazanie najnowszych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie dokonywania potrąceń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z dokonywaniem potrąceń i sposobów ich rozwiązywania.
 
Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać zasady prawidłowego dokonywania potrąceń. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia. Uzyskanie cennych porad, wskazówek do prawidłowego dokonywania potrąceń.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Jakie są tryby dokonywania potrąceń?

2. Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych?

3. Jak należy postąpić w przypadku zwolnienia pracownika z zajęciem komorniczym?

4. Jakie informacje dotyczące zajęcia zamieścić w świadectwie pracy?

5. Jaki jest obowiązek przy zatrudnianiu pracownika ze świadectwem z zajęciem komorniczym?

6. Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej?

7. Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej?

8. Czy przekazywać potrącenia w depozyt?

9. Jakie składniki wynagrodzeń zaliczać do wynagrodzenia?

10. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?

11. Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

12. W jakiej formie dokonywać zgody na potrącenia dobrowolne?

13. Jaka jest kwota wolna od potrąceń przy wynagrodzeniu za pracę?

14. Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń przy niepełnym wymiarze czasu pracy?

15. Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje w przypadku przepracowania przez pracownika części miesiąca?

16. Jakie są sankcje za utrudnianie egzekucji?

17. Jak dokonywać potrącenia z umów cywilnoprawnych?

18. Jak dokonywać potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS?

19. Jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń z zasiłków?

20. Jakie są kwoty wolne od potrąceń przy zasiłkach?

21. Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń przy zasiłkach?

22. Jaka jest procedura dokonywania potrąceń?

23. Jak dokonać potrącenia w przypadku egzekucji z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku?

24. Jak dokonywać potrąceń w przypadku dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu?

25. Czy należy dokonywać potrącenia z diet z tytułu podróży służbowej?

26. Czy należy dokonywać egzekucji ze świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku?

27. Jak ustalić podwyższoną kwotę wolną od potrąceń w związku z COVID?

28. Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:

Katarzyna Smulczyk

Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty sposób przekazać bogatą wiedzę.

Prowadzi szkolenia dla firm z sektora publicznego i prywatnego.

Doświadczenie zawodowe:

 • Od 21 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.
 • Od 14 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, współpracując z kilkunastoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie.
 • Doradca prawa pracy.
 • Audytor prawa pracy.
 • Była autorka artykułów wydawnictwa „Infor”.

Specjalizacja w zakresie szkoleń:

 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Korekty dokumentacji płacowej
 • Prawo pracy
 • Zasady podlegania składkom ZUS
 • Świadczenia chorobowe i rodzicielskie
 • Czas pracy

Wykształcenie:

 • Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego
 • Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Łódzkiej

Publikacje:

 • Artykuły dla wydawnictwa „Infor”