Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Wynagrodzenia

Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i umów cywilnoprawnych

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia, zasiłków i umów cywilnoprawnych. Na szkoleniu na praktycznych przykładach przedstawiona zostanie metodyka ustalania kwoty potrącenia, przekazana zostanie też niezbędna wiedza do prawidłowego dokonywania potrąceń. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób, początkujących jak i dla osób, które obecnie zajmują się płacami.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Potrącenia egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę:

a) obowiązki pracodawcy w przypadku wszczęcia egzekucji z wynagrodzenia pracownika:

 • przygotowanie zestawienia wynagrodzenia dłużnika,
 • oświadczenie o rodzaju przeszkód.

b) ustanie zatrudnienia a zajęcie wynagrodzenia za pracę,
c) obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudnienia pracownika, którego wynagrodzenie podlega zajęciu,
d) sankcje za niedopełnienie obowiązków.

2. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.

3. Wynagrodzenie dla celów egzekucji:


a) świadczenia podlegające ochronie tak jak wynagrodzenie za pracę.

4. Dokonywanie potrąceń egzekucyjnych z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń:

a) granice potrąceń
b) kwoty wolne od potrąceń;

 • rezygnacja z kosztów uzyskania przychodów a kwota wolna od potrąceń,
 • koszty uzyskania przychodów a kwota wolna od potrąceń,
 • kwota wolna od potrąceń na przełomie roku,
 • wypłata kilku składników wynagrodzenia a kwota wolna od potrąceń,
 • wynagrodzenie pracownika do 26 r.ż a kwota wolna od potrąceń,
 • zwolnienie od podatku a kwota wolna od potrąceń,
 • kwota wolna od potrąceń przy zmianie wymiaru czasu pracy,
 • kwota wolny przy niepełnym wymiarze etatu,
 • kwota wolna uczestnika PPK,
 • kwota wolna uczestnika PPE,
 • nieprzepracowanie miesiąca a kwota wolna.

c) potrącenia z ZFŚS,

d) potrącenia z innych świadczeń przysługujących pracownikowi.

5. Praktyczne przykłady dokonywania potrąceń:

 • potrącenie w przypadku kilku wypłat w trakcie miesiąca,
 • potrącenie w przypadku wypłaty składników za okresy roczne,
 • egzekucja na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • potrącenia a należności z tytułu podróży służbowej,
 • potrącenia w przypadku pracownika, który przystąpił do PPK,
 • potrącenia w przypadku pracownika, który nie ukończył 26 r.z.,
 • zbieg potrąceń egzekucyjnych i nie egzekucyjnych,
 • świadczenia niepieniężne,
 • potrącenie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • potrącenie w przypadku kilku wypłat w miesiącu,
 • potrącenia z wynagrodzenia chorobowego,
 • potrącenia, gdy umowa ustała w trakcie miesiąca,
 • błędnie ustalona kwota potrącenia przez pracodawcę.

7. Potrącenia z praw majątkowych po śmierci pracownika.

8.Potrącenie zaliczki i kary pieniężnej.

9. Potrącenia na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych bez postępowania egzekucyjnego


10. Potrącenia dobrowolne:

a) kwoty wolne i granice potrąceń,
b) kolejność potrąceń w przypadku potrąceń dokonywanych bez zgody i za zgodą pracownika.

11. Potrącenia z zasiłków:

a) kwoty wolne od potrąceń,
b) praktyczne przykłady dokonywania potrąceń w przypadku, gdy poza zasiłkiem pracownik otrzymał wynagrodzenie i inne świadczenia

13. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

14. Odliczenia kwot wypłaconych w poprzednim terminie płatności.

15. Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia.

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska


Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.  


Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).