Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Polski Ład / VAT

POLSKI ŁAD w VAT – Zmiany w podatku VAT od 2022

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące kolejnej fali zmian w podatku VAT, które wchodzą w życie lub mają wejść w życie w roku 2022, w tym w ramach pakietu nazywanego Polskim Ładem. Rok 2021 obfitował w wiele zmian w zakresie zasad rozliczania i wykazywania podatku VAT. Zmiany zostały wprowadzone w ramach pakietów VAT Slim oraz VAT Slim 2, a także w ramach zmian w rozporządzeniu regulującym prowadzenie ewidencji VAT przesyłanej w pliku JPK_V7.

W roku 2022 czeka nas kolejna fala zmian, w szczególności w zakresie:

 • zasad wystawiania faktur, w tym utworzenie faktury ustrukturyzowanej,
 • zasad fiskalizacji oraz kontroli prawidłowości fiskalizacji przy użyciu nowej metody kontroli jakim ma być tzw. zakup kontrolowany,
 • opodatkowania usług finansowych,
 • możliwości utworzenia grupy VAT jako jednego podatnika składającego się z wielu podmiotów,
 • zasad wykazywania transakcji w JPK_V7 oraz konsekwencji KKS korygowania ewidencji VAT,
 • zmian w procedurze TAX FREE.

Jeżeli chcecie się Państwo przygotować na kolejną falę zmian, zapraszamy na niniejsze szkolenie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Zmiany dotyczące wystawiania faktur:

1. Faktura ustrukturyzowana:

a. Definicja faktury ustrukturyzowanej jako nowego rodzaju faktury elektronicznej.

b. Czy wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej będzie dobrowolne czy obowiązkowe dla określonych branż?

c. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a akceptacja odbiorcy faktury.

d. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

e. Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych:

 • czy faktury „tradycyjne” można korygować w formie ustrukturyzowanej?
 • czy faktury ustrukturyzowane można korygować w formie „tradycyjnej”?
 • czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?

f. Czy można wystawić duplikat faktury ustrukturyzowanej?

g. Narzędzie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych - Krajowy System e-Faktur (KSeF):

 • wystawianie faktur w KSeF a możliwość korzystania z dotychczasowych systemów do fakturowania,
 • autoryzacja faktur w systemie KSeF,
 • sposób wyznaczania osób upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
 • obowiązek informowania organów podatkowych o osobach upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
 • sposób odbierania faktur w systemie KSeF,
 • możliwość przekazania faktur nabywcom nie zarejestrowanym w KSeF (tzw. anonimowy dostęp - np. dla nabywców detalicznych),
 • przechowywanie faktur w KSeF - w jaki sposób i przez jaki okres będą przechowywanie daktury w KSeF?
 • zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.

h. Udogodnienia związane w wystawianiem faktur ustrukturyzowanych:

 • uproszczona możliwość dokonywania korekty VAT in minus po stronie nabywcy i dostawcy,
 • przyspieszony zwrot VAT,
 • automatyczne zapewnienie autentyczności, integralności oraz czytelności faktur,
 • brak obowiązku dostarczania JPK_FA.

2. Inne zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur:

a) zmiany dotyczące zasad wystawiania DUPLIKATÓW faktur,

b) zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur korygujących:

 • zmiany dotyczące oznaczenia faktury korygującej,
 • zmiany dotyczące wskazania przyczyny korekty na fakturze korygującej,
 • zmiany dotyczące zasad wystawiania zbiorczej faktury korygującej,

c) zmiany dotyczące terminu wystawiania faktur,

d) zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur zaliczkowych.

II. Pozostałe zmiany dotyczące podatku VAT od 2022 r.

1. Dobrowolne opodatkowanie usług finansowych:

a) jakie usługi będą mogły być objęte dobrowolnym opodatkowaniem?

b) status usługodawcy i usługobiorcy a możliwość dobrowolnego opodatkowania,

c) w jakich sytuacjach warto skorzystać z dobrowolnego opodatkowania usług finansowych?

2. Grupa VAT:

a) grupa VAT jako podatnik VAT – jakie podmioty mogą stworzyć grupę VAT?

b) korzyści wynikające ze stworzenia grupy VAT?

c) warunki formalne stworzenia grupy VAT,

d) właściwość miejscowa grupy VAT,

e) rola przedstawiciela grupy VAT,

f) opodatkowanie czynności pomiędzy członkami grupy VAT,

g) opodatkowanie czynności pomiędzy członkami grupy VAT a podmiotami zewnętrznymi,

3. Możliwość płacenia KRUS z rachunku VAT.

4. Zmiany w JPK_V7 od 2022 r.

a) wykazywanie w JPK_V7 ulgi na złe długi od 2022 r.

b) zmiana oznaczeń niektórych transakcji od 2022 r.

5. Brak konieczności składania „czynnego żalu” z tytułu korekty ewidencji VAT od 2022 r.:

a) zasady i przyczyny korygowania JPK_V7,

b) status ewidencji VAT składanej w ramach pliku JPK_V7 a przepisy KKS,

c) planowane przepisy zmuszające podatników do cyklicznego składania ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów,

d) składanie korekty księgi (np. ewidencji VAT) a przepisy KKS,

e) składanie korekty deklaracji a przepisy KKS - „automatyczna” ochrona przed konsekwencjami KKS,

f) w jakich sytuacjach w razie korekty JPK_V7 warto złożyć „czynny żal”?,

g) planowana zmiana dotycząca „automatycznej” ochrony przed konsekwencjami KKS w przypadku złożenia korekty księgi (w tym ewidencji VAT).

6. Zmiany w procedurze TAX FREE:

a) utworzenia systemu informatycznego do podatkowej obsługi sprzedaży w systemie TAX FREE,

b) nowe możliwości generowania dokumentów dotyczących procedury TAX FREE,

c) nowe metody i zasady zwrotu podatku VAT podróżnym,

d) sprzedaż w procedurze TAX FREE a konieczność korzystania z kasy on line,

e) warunki zastosowania stawki VAT 0% w przypadku sprzedaży w procedurze TAX FREE,

III. KASY REJESTRUJĄCE:

1. Nabycie sprawdzające - tzw. zakup kontrolowany w celu weryfikacji prawidłowości fiskalizacji:

a) jaka będzie procedura dokonania „zakupu kontrolowanego” przez urzędników KAS?

b) jaka będzie procedura postępowania z towarem oraz środkami pieniężnymi będącymi przedmiotem „zakupu kontrolowanego”,

c) skutki stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku dokonania „zakupu kontrolowanego”,

d) istotne dla podatnika dokumenty towarzyszące czynności „zakupu kontrolowanego”,

2. Możliwość wystawiania i przesyłania e-paragonów:

a) jakie kasy mogą generować paragony w formie elektronicznej?

b) czy będzie można wysłać nabywcy paragon elektroniczny jako skan paragony wystawionego w formie papierowej?

Prowadzący: