Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: CIT / PIT / Polski Ład / VAT

Polski Ład – praktyczne warsztaty w zakresie: ZUS, PIT, CIT i VAT

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców.

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów zmian związanych z tzw. POLSKIM ŁADEM. Omówione zostaną rozwiązania dotyczące podatku dochodowego, w tym nowe sposoby obliczania wynagrodzeń, wyliczenia składki zdrowotnej, możliwości wyboru różnych form opodatkowania, nowe ulgi podatkowe dla osób fizycznych, zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości oraz sprzedaży środków trwałych. Istotne zmiany od stycznia 2022 r. dotyczą również podatku od towarów i usług w kontekście wprowadzenia nowego rodzaju podatnika tj. grupy VAT czy możliwości opodatkowania usług finansowych i konsekwencje w tym względzie dla nabywców takich usług.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Składka zdrowotna jako istotny element kreujący nowe zobowiązanie podatkowe:

 • Zasady ustalania składki zdrowotnej na potrzeby podatkowe od 2022 r.,
 • Minimalna składka zdrowotna,
 • Porównanie wyliczenia składki zdrowotnej w 2021 i 2022 - kiedy było korzystniej?
 • Jakie zasady stosować w rozliczeniu za styczeń 2022?
 • Forma opodatkowania, a składka zdrowotna:
 • opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych (skala podatkowa), a wyliczenie składki zdrowotnej,
 • opodatkowanie podatkiem liniowym - aspekty praktyczne,
 • ryczałt ewidencjonowany, a składka zdrowotna,
 • wyliczenie składki zdrowotnej bez przychodu, czyli jak obliczyć składkę przy opodatkowaniu kartą podatkową?
 • Składka zdrowotna dla osób współdziałających z podatnikiem,
 • Terminy opłacania składek ZUS i przesyłania deklaracji do ZUS od 2022 r.

2. Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w ramach POLSKIEGO ŁADU:

 • Obliczanie podatku dochodowego według skali podatkowej?
 • nowy zakres progów podatkowych,
 • „kwota wolna” po nowemu,
 • jak obliczać podatek dochodowy od stycznia 2022 r.?
 • Zasady opodatkowania w ramach podatku liniowego od 2022 r.,
 • Nowe zasady opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym:
 • szerszy zakres „wolnych zawodów”,
 • nowe stawki ryczałtu ewidencjonowanego - jakie i dla kogo?
 • ulga na złe długi dla ryczałtowców,
 • rozliczanie najmu prywatnego od 2022,
 • Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń pracownikom,
 • Przedłużenie terminów poboru i wpłaty zaliczek na PIT - konsekwencje Rozporządzenia MF z dn. 7 stycznia 2022 r.,
 • Praktyczne porównanie zasad wyliczenia podatku PIT w 2021 i 2022,
 • Jak stosować w praktyce „ulgę dla klasy średniej”?
 • Wspólne rozliczenie PIT, a „ulga dla klasy średniej”,
 • Opodatkowanie małżonków i nowa ulga dla rodzin 4+,
 • Zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości,
 • Zbycie leasingowanych samochodów, a rozliczenia podatku dochodowego,
 • Ryczałt dla pracowników z tytułu używania samochodów firmowych,
 • Obliczanie wartości początkowej środków trwałych,
 • Prognozowane zmiany w Polskim Ładzie w I kwartale 2022:
 • „naprawa” rozwiązań z Rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 r.,
 • rozszerzenie zakresu „ulgi dla klasy średniej”.
 • wsparcie dla samotnych rodziców i organizacji pożytku publicznego,
 • zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
 • jak ma wyglądać wyrównanie „ubytków” w dochodach?
 • Symulacja optymalnej formy opodatkowania.

3. Wybrany zakres zamian w CIT oraz nowe obowiązki od 2022 r.:

 • CIT Estoński 2.0  zakres zmian,
 • Opodatkowanie i oskładkowanie członków zarządu i wspólników spółek z o. o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych,
 • Nowe ulgi w podatku dochodowym - podstawowe uwarunkowania ich stosowania:
 • ulga na powrót,
 • ulga na prototyp,
 • ulga na robotyzację,
 • ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników,
 • modyfikacja ulgi B+R i symultaniczność z IP-Box,
 • ulgi na IPO i CSR oraz na „ekspansję”,
 • Jaką wybrać optymalna formę organizacyjno - prawną działalności gospodarczej?
 • Zmiana limitu płatności gotówkowych - co to oznacza dla podatników i konsumentów?
 • Obowiązek umożliwienia płatności bezgotówkowej,
 • Ulgi dla podatników związane z wprowadzeniem obrotu bezgotówkowego,
 • Nabycie sprawdzające nowym narzędziem kontroli podatników.

4. POLSKI ŁAD w podatku od towarów i usług - istotne zmiany w zakresie VAT:

 • grupy VAT jako nowy rodzaj podatnika:
 • czy korzystne jest zawiązanie Grupy VAT?
 • optymalizacja podatkowa w zakresie rozliczeń w ramach Grupy VAT
 • sposoby rozliczania wewnątrz grupy i na zewnątrz,
 • warunki formalno prawne dotyczące tworzenia Grupy VAT,
 • opodatkowanie usług finansowych:
 • jaka kategoria usług finansowych może być opodatkowana,
 • warunki wyboru opcji opodatkowania i terminy stosowania opodatkowania,
 • powrót do zwolnienia i jego konsekwencje dla sprzedawcy i nabywcy,
 • korzyści podatkowe płynące z wyboru opcji dla usługodawcy i usługobiorcy.

Prowadzący: