Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: CIT / Polski Ład / VAT

Polski Ład – podsumowanie zmian w PIT i CIT i praktyczne stosowanie przepisów w 2023 r. Obowiązki podatników w zakresie rozliczeń rocznych za 2022 r.

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców.

Celem szkolenia jest omówienie zmian w Polskim Ładzie w ciągu 2022 r. i ich konsekwencje dla podatników. W trakcie szkolenia zapoznamy się także z praktycznymi sposobami rozliczania związanymi z dotychczasowym modelem Polskiego Ładu na podstawie najnowszych przykładów. Omówione zostaną praktyczne rozwiązania dotyczące podatku dochodowego, w tym nowe sposoby obliczania wynagrodzeń, wyliczenia składki zdrowotnej, możliwości wyboru różnych form opodatkowania, nowe ulgi podatkowe dla osób fizycznych, zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości oraz sprzedaży środków trwałych.

Omówione zostaną także zmiany w CIT w zakresie Polskiego Ładu 3.0 obowiązujące od 2023 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Istotne zmiany w Polskim Ładzie od 1 lipca 2022 r.:

 • Nowa skala podatkowa - zmniejszenie opodatkowania dochodów, ale też niższa kwota zmniejszająca podatek.
 • Nowe zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku- przykłady.
 • Limitowane odliczenie zapłaconej składki zdrowotnej dla niektórych podatników- zasady stosowania.
 • Likwidacja ulgi dla klasy średnie i co dalej?
 • Możliwość zwolnienia płatnika z poboru zaliczek na podatek od podatników.
 • Nowe zasady ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci- nowe preferencje.
 • Uchylenie mechanizmu rolowania zaliczek na PIT na podstawie Rozporządzenia MF z dn. 7 stycznia 2022 r.
 • Przepisy przejściowe - jak i kiedy stosować nowe zasady rozliczania PIT?
 • Przykładowe symulacje zmian w PIT w działalności gospodarczej i na etacie.

2. Składka zdrowotna jako istotny element kreujący zobowiązanie podatkowe:

 • Zasady ustalania składki zdrowotnej na potrzeby podatkowe od 2022 r.
 • Minimalna składka zdrowotna.
 • Porównanie wyliczenia składki zdrowotnej w 2021, 2022 i 2023 - kiedy było korzystniej?
 • Forma opodatkowania, a składka zdrowotna:
 • opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych (skala podatkowa),  a wyliczenie składki zdrowotnej,
 • opodatkowanie podatkiem liniowym - aspekty praktyczne,
 • ryczałt ewidencjonowany, a składka zdrowotna,
 • wyliczenie składki zdrowotnej bez przychodu, czyli jak obliczyć składkę przy opodatkowaniu kartą podatkową?
 • Składka zdrowotna dla osób współdziałających z podatnikiem.
 • Terminy opłacania składek ZUS - zasady bieżące i nadchodzące.

3. Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w ramach POLSKIEGO ŁADU:

 • Obliczanie podatku dochodowego według skali podatkowej?
 • nowy zakres progów podatkowych,
 • „kwota wolna” po nowemu,
 • jak obliczać podatek dochodowy?
 • Zasady opodatkowania w ramach podatku liniowego,
 • Nowe zasady opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym:
 • szerszy zakres „wolnych zawodów”,
 • nowe stawki ryczałtu ewidencjonowanego - jakie i dla kogo?
 • ulga na złe długi dla ryczałtowców,
 • rozliczanie najmu prywatnego od 2023.
 • Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń pracownikom.
 • Opodatkowanie małżonków i nowa ulga dla rodzin 4+ - praktyka.
 • Zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości.
 • Zbycie leasingowanych samochodów, a rozliczenia podatku dochodowego.
 • Ryczałt dla pracowników z tytułu używania samochodów firmowych,
 • Opodatkowanie i oskładkowanie członków zarządu i wspólników spółek z o. o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych.

4. Przedstawienie zakresu zamian w CIT oraz nowe obowiązki od 2023 r.:

 • Zmiany w zakresie zagranicznych jednostek kontrolowanych.
 • Doprecyzowanie przepisów o podatku od przerzuconych dochodów,
 • Podatek u źródła (WHT) - co się zmienia?
 • Jakie zasady w zakresie minimalnego podatku CIT będą obowiązywały od 2023 r.?
 • Jak rozliczać straty w spółkach tworzących PGK?
 • „Ukryta dywidenda” - co się zmienia?
 • Rozliczanie kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych.
 • Rozszerzenie zakresu działania spółki holdingowej.
 • Zmiany w zakresie ryczałtu od dochodów spółek.
 • Pozostałe zmiany w CIT i PIT - wskazówki dla podatników.