Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Polski Ład / Wynagrodzenia

Polski Ład – najważniejsze zmiany z punktu widzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Przepisy podatkowe jakie powinien znać pracownik aby świadomie składać pracodawcy wnioski i oświadczenia wpływające na zasady naliczania wynagrodzeń:

1.1. Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu miesięcznym i rocznym:

 • wysokość przychodów a stosowanie ulgi,
 • premie roczne, benefity (ubezpieczenie med, Multisport) i ich wpływ na stosowanie ulgi dla klasy średniej,
 • przychody opodatkowane i nieopodatkowane a ulga dla klasy średniej
 • jak obliczyć kwotę ulgi - na praktycznych przykładach,
 • kiedy opłaca się zrezygnować ze stosowania ulgi,
 • zaprzestanie stosowania ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu zaliczki na podatek tylko na wniosek pracownika,
 • ulga dla klasy średniej w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków.

1.2. Pracownicze koszty uzyskania przychodów, kiedy są stosowane, miesięczna wysokość kosztów, limity stosowane w rozliczeniu rocznym, w jakich przypadkach opłaca się składać wniosek o niestosowanie kosztów ryczałtowych kosztów.

1.3. Nowa skala podatkowa.

1.4. Wyższa kwota wolna od podatku.

1.5. 1/12 kwoty zmniejszająca zaliczkę na podatek - kiedy pracodawca jest uprawniony do jest stosowania:

 • termin złożenia oświadczenia PIT-2 pracodawcy i jego wpływ na wynagrodzenie przysługujące do wypłaty,
 • kiedy pracownik może złożyć to oświadczenie PIT- 2 pracodawcy,
 • kilka umów o pracę a PIT-2,
 • działalność gospodarcza i umowa o pracę – czy pracownik może złożyć PIT-2,
 • emerytura i umowa o pracę a PIT-2,
 • najem i umowa o pracę a PIT-2,
 • kwota wolna gdy pracownik złożył PIT-2 w trakcie roku podatkowego,
 • jak odwołać oświadczenie PIT-2.

1.6. Likwidacja prawa do odliczenia części składki zdrowotnej od podatku.

1.7. Zaliczka na podatek w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem po zmianach, kiedy pracownik może złożyć oświadczenie, konsekwencje złożenia oświadczenia, jak odwołać oświadczenie.

1.8. Brak możliwości rozliczania zaliczki na podatek na preferencyjnych warunkach w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci.

1.9. Przykłady rozliczenia wynagrodzenia od brutto do netto po zmianie przepisów podatkowych.

2. Nowe zwolnienia stosowane przy obliczaniu zaliczki na podatek - warunek stosowania oświadczenie złożone przez pracownika, limit zwolnienia, przekroczenie limitu, dokumenty składane przy rozliczeniu rocznym:

 • zwolnienie dla osób wychowujących co najmniej czworo dzieci,
 • zwolnienie PIT dla emerytów,
 • ulga na powrót.

3. Przykłady wniosków i oświadczeń składanych przez pracowników – omówienie na konkretnych przykładach.

4. Korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych dla celów prywatnych - zmiany od 2022 r.

5. Rozliczenie umowy zlecenia, umowy o dzieło po zmianie przepisów podatkowych:

 • brak możliwości stosowania ulgi dla klasy średniej,
 • likwidacja prawa do odliczenia części składki zdrowotnej od podatku,
 • kwota zmniejszająca podatek,
 • rozliczenie miesięczne i rozliczenie roczne.

6. Nielegalne zatrudnienie - konsekwencje dla pracownika.

Prowadzący: