Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Polski Ład

Polski Ład i Rozporządzenie z 7.01.2022 r. na listach płac – praktyczny aspekt dla płatnika i podatnika

Praktyczne ujęcie zmian w rozliczeniach dla pracowników i zleceniobiorców.

Kilkadziesiąt przykładów rozliczeń dla pracowników i zleceniobiorców.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zaliczka na podatek dochodowy:

 1. zwolnienia podmiotowe z podatku od 2022 roku – zasady stosowania przez płatników
 2. ulga dla tzw. Klasy średniej – zasady rozliczania na listach płac w przypadku jednej i kilku różnych wypłat w miesiącu
 3. zmiany w przepisach – mające wpływ na wysokość zaliczki na podatek
 4. naliczanie i odliczanie zaliczki na podatek od 2022 roku z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia.

2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - zasady stosowania ograniczenia poboru składki zdrowotnej.

3. Przykłady rozliczania list z uwzględnieniem różnych składników wynagrodzenia:

 1. Wynagrodzenia dla przychodów poniżej kwoty 5.701 zł brutto z prawem i bez prawa do złożenia PIT-2.
 2. Wynagrodzenia dla przychodów od kwoty 5.701 zł do 11.141 zł brutto z prawem i bez prawa do złożenia PIT-2.
 3. Wynagrodzenia dla przychodów powyżej 11.141 zł brutto z prawem i bez prawa do złożenia PIT-2.
 4. Rozporządzenie z 7 stycznia 2021 wpływ na kwotę zaliczki w różnych miesiącach - przykłady rozliczenia.
 5. Wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe i zasiłki na jednej liście płac.
 6. Umowy zlecenia - rozliczanie z uwzględnieniem wniosku o niepobieranie zaliczki lub z zastosowaniem odroczenia poboru zaliczki wg. Rozporządzenia.
 7. Umowy o pracę i zlecenia u jednego płatnika - zasady rozliczania list płac.

Prowadzący: