Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Polski Ład / Szkolenia dla ochrony zdrowia

Polski Ład dla szpitali. Zmiany w rozliczeniach CIT i PIT

2022 rok to rok zmian dla pracodawców w zakresie rozliczeń pracowniczych. Nowa kwota wolna od podatku, nowe ulgi i zmiany w potrącaniu składki zdrowotnej wymagają właściwego wdrożenia w podmiocie medycznym.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zmian i ich skutków w także wskazanie możliwych działań do podjęcia przez pracodawcę, zmniejszających ryzyka podatkowe. W drugiej części zajęć wskazujemy na zmiany istotne dla podmiotu medycznego w podatku CIT w zakresie ujmowania kosztów podatkowych, nowych obowiązków sprawozdawczych i możliwego nowego podatku.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany w ramach Polskiego Ładu w podatku PIT dla podmiotu medycznego jako pracodawcy:

a) Nowa wysokość kwoty wolnej od podatku w rozliczeniu wynagrodzeń.
b) Skala podatkowa według nowych zasad.
c) Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej i nowa ulga rekompensująca ten fakt klasie średniej.
d) Zmiany w ryczałtach z tytułu używania auta służbowego do celów prywatnych.
e) Zasady naliczania wynagrodzeń dla członków zarządu i osób powołanych typu pełnomocnicy, prokurenci.
f) Zasady naliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.
g) Zerowy PIT dla młodych i pracujących seniorów w 2022 roku.

2. Zmiany w ramach Polskiego Ładu dla podmiotu medycznego jako podatnika CIT:

a) Zmiany w limicie transakcji gotówkowych.
b) Zmiany w amortyzacji lokali mieszkalnych będących składnikiem majątku podmiotu.
c) Nowy podatek tzw. przychodowy, minimalny, kogo obejmie?
d) Nowe ulgi do zastosowania- innowacyjni pracownicy, ulga konsolidacyjna i inne
e) Zmiany w zakresie art. 15e limitującego wysokość kosztów usług niematerialnych zaliczanych do kosztów podatkowych.
f) Wprowadzenie obowiązku przekazywania struktur JPK-KR i JPK-EST przez podmiot medyczny jako podatnika.

Prowadzący: