Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT / Polski Ład

Polski Ład, czyli nowe zasady obliczania podatku przez płatników podatku PIT w ujęciu praktycznym oraz inne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Omówienie podstawowych założeń Polskiego Ładu w zakresie rozliczania dochodów podatników PIT, w tym:

 1. Wzrost kwoty wolnej - ustalenie kwoty na jednakowym poziomie bez względu na poziom dochodów, możliwość odliczenia w trakcie roku.
 2. Podwyższenie progu podatkowego.
 3. Likwidacja prawa do odliczenia składki zdrowotnej a ulga dla klasy średniej.

II. Zaliczka na podatek od przychodów ze stosunku pracy - warsztaty praktyczne:

 1. Ulga dla pracowników - kiedy i w jakiej wysokości pracodawca będzie obowiązany ją potrącać.
 2. Zmiana wysokości kwoty wolnej, a odliczanie kwoty zmniejszającej podatek.
 3. Pracownicze koszty uzyskania przychodów - zmiany w zasadach potrącania.
 4. Ulga dla pracowników przenoszących miejsce zamieszkania - warunki i zasady uwzględnienia zwolnienia przez pracodawcę.
 5. Samochód dla pracownika - zmiana wskaźnika przy określaniu wysokości ryczałtu.
 6. Zmiana miejsca zamieszkania po zakończeniu roku a właściwość urzędu skarbowego.

III. Rozliczanie umów cywilnoprawnych i pobór podatku zryczałtowanego, z uwzględnieniem:

 1. Niepobieranie podatku na wniosek zleceniobiorcy.
 2. KUP osób pełniących obowiązki społeczne i obywatelskie
 3. Rozszerzenie katalogu przychodów zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
 4. Kopia certyfikatu rezydencji - możliwość uwzględnienia przez płatnika.
 5. 70% podatek od odpraw i odszkodowań - kogo dotyczy, kiedy płatnik będzie miał obowiązek go potrącać.

IV. Zmiany w katalogu zwolnień w ustawie PIT - odsetki, odszkodowania, stypendia i inne nowe zwolnienia:

V. Omówienie pozostałych zmian w rozliczaniu podatku przez podatników podatku PIT, w tym:

 1. Rozliczenie wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.
 2. Ulga rehabilitacyjna.
 3. Ulga na dzieci.
 4. Odpłatne zbycie nieruchomości.

VI. Pytania, konsultacje.

Prowadzący: