Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Polski Ład

Polski Ład – bieżące wyjaśnienia i najnowsze interpretacje w zakresie rozliczania wynagrodzeń

Obowiązujące od początku 2022 r. roku regulacje w zakresie rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń przekazywanych pracownikom czy zleceniobiorcom podlegają ciągłym korektom i modyfikacjom. Zmiany obejmują zarówno nowelizację samych przepisów jak i aktualizację ich dotychczasowej interpretacji.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, w trakcie którego w sposób syntetyczny przypomnimy wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. zmiany, przedstawimy najnowsze interpretacje wprowadzonych rozwiązań i na przykładach praktycznych wyjaśnimy najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podsumowanie podstawowych założeń Polskiego Ładu w zakresie rozliczania dochodów podatników PIT.

II. Rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2022 r. a ustawa z 24 lutego 2022 r. - omówienie na praktycznych przykładach zmian wynikających z przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym możliwość złożenia rezygnacji z tego rozwiązania - ZMIANA stanowiska.

III. Obliczanie zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy - warsztaty praktyczne:


1. Kwota zmniejszająca podatek - warunki odliczania kwoty zmniejszającej podatek, czyli PIT-2 w rozliczeniu wypłaty.
2. Ulga dla pracowników - kiedy i w jakiej wysokości pracodawca jest obowiązany ją potrącać, omówienie na praktycznych przykładach.
3. Wypłata wynagrodzenia i zasiłku chorobowego - wpływ na rozliczanie ulgi dla klasy średniej.
4. Zasady obniżania składki zdrowotnej a hipotetyczna zaliczka na podatek - wyjaśnienia MF.
5. Pracownicze koszty uzyskania przychodów - warunki niepotrącania kosztów,
6. Ulga dla pracowników przenoszących miejsce zamieszkania, ulga dla seniorów, ulga 4plus - warunki i zasady uwzględnienia zwolnienia przez pracodawcę, rozliczanie wynagrodzenia po „utracie prawa do ulgi”, oświadczenie pracownika, najnowsze interpretacje MF.
7. Samochód dla pracownika - zmiana wskaźnika przy określaniu wysokości ryczałtu.
8. Zmiana miejsca zamieszkania po zakończeniu roku a właściwość urzędu skarbowego.

IV. Rozliczanie umów cywilnoprawnych i pobór podatku zryczałtowanego, z uwzględnieniem:

1. Niepobierania podatku na wniosek zleceniobiorcy.
2. KUP osób pełniących obowiązki społeczne i obywatelskie, składka zdrowotna od członków komisji - nowe stanowisko ZUS.
3. Rozszerzenie katalogu przychodów zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
4. Kopia certyfikatu rezydencji - możliwość uwzględnienia przez płatnika.

V. Pozostałe zmiany w PIT, w tym: wspólne rozliczenie małżonków, rozliczenie osoby samotne wychowującej dziecko, ulga prorodzinna.

VI. Pytania, konsultacje.

Prowadzący: