Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Polski Ład

POLSKI ŁAD a zachowanie prawa do SOD – dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Uzupełnienie wpływów na ZFRON, procedura, kontrole, wydatki

Polski Ład zaraz po wejściu w życie został znowelizowany najpierw rozporządzeniem, co do którego konstytucyjności można mieć uzasadnione wątpliwości, a następnie ustawą, której projekt znajduje się w Sejmie.

Wprowadzone zmiany mają bezpośredni wpływ na sposób wyliczania wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, co ma niebagatelny wpływ zarówno na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, jak i wysokość wpływów na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Co zatem zrobić, aby zachować prawo do dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za grudzień 2021 r. i kolejne miesiące? Jakie są rozwiązania w świetle obowiązujących przepisów i wyjaśnień BON i PFRON?

Czy pracownicy, którym „zwrócimy” część pobranych zaliczek - będą musieli je zwrócić do US w chwili składania rocznego rozliczenia za 2022 r. najpóźniej z końcem kwietnia 2023 r.?

Planowana nowelizacja ustawy o PIT i ustawy o rehabilitacji zawiera rozwiązania mające na celu uzupełnienie wpływów na ZFRON, ale z równoczesnym obowiązkiem rezygnacji z przekazywania pobranych zaliczek na rachunek bankowy funduszu. 

Jakie są zapowiadane zmiany w zakresie ulg.

Omówienie najbardziej kontrowersyjnych wydatków z ZFRON. Na co zwrócić uwagę.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Polski Ład - sposób wyliczania wynagrodzeń w okresie 1 stycznia - 7 stycznia 2022 r.:

 • Złożenie PIT-2 pracodawcy.
 • Złożenie EPD-18 do ZUS.
 • Pracownicy z jednym i więcej niż jednym źródłem dochodów.

II. Polski Ład - po wejściu w życie rozporządzenia od 8 stycznia 2022 r.:

 • Kwestia przekroczenia delegacji ustawowej na obowiązywania rozporządzenia - czyli teoria a praktyka.
 • Czy w każdej sytuacji trzeba porównywać wysokość wynagrodzenia na starych i nowych zasadach.
 • Co z pracodawcami, którzy wypłacili wynagrodzenia przed 8 stycznia 2022 r. i mają do dokonania dopłaty.
 • Co z pracodawcami, którzy wypłacili wynagrodzenia 10 stycznia 2022 r. i mają do dokonania dopłaty.
 • Nadpłaty na ZFRON.

III. Polski Ład - a zachowanie prawa do dofinansowania - przepisy i pierwsze wyjaśnienia BON i PFRON.

IV. Polski Ład - po wejściu w życie ustawy:

 • Przejęcie materii rozporządzenia przez ustawę.
 • Wyliczenia wynagrodzeń.
 • Czy wnioski złożone przed wejściem w życie ustawy zachowują ważność.
 • Przepisy przejściowe.

V. Polski Ład - dotacje na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

 • Wysokość wsparcia - najniższe wynagrodzenie i ustalenie stanu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.
 • Procedura wnioskowania - czy będzie wzór wniosku.
 • Termin wypłaty.
 • Obowiązek rezygnacji z przekazywania zaliczek na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Kontrole wydatkowania środków zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez PFRON.
 • Zmiana terminu uzyskania środków z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Odpowiednie stosowanie przepisów do pracodawców, którzy utracili status prowadzącego zakład pracy chronionej.

VI. Ulga rehabilitacyjna.

VII. Zapowiadane zmiany w zakresie ulgi dla klasy średniej.

VIII. Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych:

 • Zakres czasowy gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - data wpływu - data wykorzystania.
 • Zakres czasowy możliwości kontrolowania gospodarowania środkami ZFRON - w kontekście przedawnienia wpłat na PFRON.
 • Zaświadczenia o pomocy de minimis - uwaga na terminy.
 • Najbardziej kontrowersyjne wydatki z puli ogólnej, z pomocy indywidualnej, z IPR.

Prowadzący: