Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Kadry / Prawo Pracy

Polityka szkoleniowa. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2023 r.

Przepisy kodeksu pracy zawierają szereg reguł i zasad, jakimi powinni kierować się pracodawcy i pracownicy przy zawieraniu umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Jedna z nowelizacji przepisów prawa pracy w 2023r. dotyczyła także szkoleń pracowników, na które są oni kierowani przez pracodawców. Czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników jest płatne przez pracodawcę? Umowa szkoleniowa z pracownikiem - kiedy trzeba ją zawrzeć z pracownikiem? Kiedy warto ją zawrzeć? Jak ją sformułować? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi na niniejszym szkoleniu.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
  • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji na gruncie kodeksu pracy.
  • Podnoszenie kwalifikacji - art. 17 k.p.
  • Dostosowanie kwalifikacji pracowniczych do potrzeb pracodawcy.
  • Obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 103 (1) k.p.
  • Zasada równego traktowania pracowników – niedyskryminacji w odniesieniu do możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  • Uprawnienia i obowiązki pracodawców/pracowników w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (art. 103 (1) i następne kodeksu pracy).
  • Urlop szkoleniowy.
  • Przesłanki nabycia prawa do urlopu.
  • Odpowiedzialność za nieudzielenie urlopu szkoleniowego.
  • Zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.
  • Pozostałe świadczenia dla pracowników.
  • Pokrycie opłat za kształcenie.
  • Pokrycie opłat za przejazd.
  • Pokrycie opłat za podręczniki i zakwaterowanie.
  • Interpretacje i stanowiska dotyczące przepisów.
 2. Umowy szkoleniowe pomiędzy pracownikiem a pracodawcą:
  • Kwestie formalne umów szkoleniowych.
  • Umowa szkoleniowa na gruncie kodeksu pracy a przepisy kodeksu cywilnego.
  • Obowiązek zawarcia umowy.
  • Treść umowy.
  • Forma umowy.
  • Wzory i przykłady umów.
 3. Odpowiedzialność pracownika za rezygnację z podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwanie podnoszenia tych kwalifikacji:
  • Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji.
  • Skreślenie z listy słuchaczy, a zobowiązanie pracownika do zwrotu kosztów szkolenia.
  • Granice roszczenia pracodawcy o zwrot kosztów szkolenia.
  • Koszty podatkowe a finansowanie nauki pracowników.
 4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych a czas pracy:
  • Polecenie pracodawcy uczestnictwa w szkoleniu.
  • Szkolenia w dni wolne od pracy.
  • Czas dojazdu pracownika do miejsca, w którym odbywa się szkolenie.

Prowadzący:

Anna Modzelewska

Anna Modzelewska

Doświadczenie zdobywała pracując w działach prawnych oraz kancelariach.

Aktualnie prowadzi własną kancelarie. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje pisma procesowe, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych.

Prowadzi szkolenia, wykłady, webinary i kursy z prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców, managerów, pracowników HR, kadr i płac oraz księgowych.