Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Akcyza

Podstawy podatku akcyzowego

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi podatku akcyzowego. Uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze zasady rządzące akcyzą – czym jest zasada jednokrotności opodatkowania, dlaczego akcyza jest podatkiem pośrednim, co wynika z harmonizacji przepisów akcyzowych.

Omówione zostaną wyroby mogące podlegać opodatkowaniu – wyroby energetyczne, energia elektryczna, alkohole, preparaty smarowe, gaz i węgiel. W trakcie szkolenia za pomocą praktycznych przykładów uczestnicy zapoznają się z czynnościami, które mogą podlegać opodatkowaniu w odniesieniu do konkretnych wyrobów.

Istotnym punktem szkolenia będzie omówienie procedury zawieszenia poboru akcyzy, warunków jej stosowania, funkcji jaką pełnią składy podatkowe w działalności opodatkowanej akcyzą oraz podstawowych zwolnień i preferencji akcyzowych. Omówione również zostaną rodzaje zabezpieczeń i ich funkcja w całym systemie akcyzy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Informacje wstępne:
  • Źródła prawa i harmonizacja podatku akcyzowego na gruncie UE.
  • Zasady ogólne podatku akcyzowego.
  • Właściwość organów podatkowych.
  • Podatnik akcyzy.
 2. Wyroby akcyzowe:
  • Omówienie poszczególnych kategorii wyrobów akcyzowych (wyroby energetyczne, węglowe, gazowe, alkohol, energia elektryczna itp.).
  • Wiążąca informacja akcyzowa – funkcja i procedura uzyskiwania.
 3. Rejestracja dla potrzeb akcyzy:
  • Podmiot zobowiązany do rejestracji.
  • Procedura rejestracji i terminy.
  • CRPA (Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych).
 4. Czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą:
  • Czynności krajowe.
  • Czynności międzynarodowe.
  • Zasada jednokrotności opodatkowania akcyzą – praktyczne przykłady.
 5. Procedura zawieszenia poboru akcyzy:
  • Definicja i funkcja w systemie podatku akcyzowego.
  • Skład podatkowy – funkcja w systemie podatku akcyzowego oraz najważniejsze wymogi jego prowadzenia.
  • Warunki stosowania procedury.
  • Zabezpieczenie akcyzowe.
 6. Preferencje związane z opodatkowaniem akcyzą:
  • Stawka 0 zł.
  • Zwolnienia z podatku.
  • Stawka obniżona.
  • Normy zużycia wyrobów akcyzowych.
 7. Wymogi formalne związane z rozliczaniem podatku akcyzowego:
  • Deklaracje akcyzowe.
  • Zapłata akcyzy – wpłaty dzienne, banderole.
  • Ewidencje akcyzowe.
  • Planowane zmiany: CEWA – centralna ewidencja wyrobów akcyzowych.

Prowadzący:

Karol Trybulec

Karol Trybulec


Doświadczony doradca podatkowy i radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi (VAT, akcyza, PCC), kontrolami oraz obroną interesów podatników w sporach z organami podatkowymi.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz studia podyplomowe z zarządzania finansami przedsiębiorstw na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobywał w międzynarodowej firmie doradczej, kancelarii prawnej oraz obecnie w roli prawnika in-house. Doświadczony trener – prowadził zarówno szkolenia zamknięte, warsztaty podatkowe jak również wykłady przeznaczone dla członków izby radców prawnych.

W pracy zawodowej specjalizuje się przede wszystkim w strukturyzowaniu optymalnych podatkowo międzynarodowych łańcuchów dostaw, doradztwie w branży produkcyjnej, nieruchomościowej, energetycznej i e-commerce. Występował w licznych kontrolach podatkowych, celno-skarbowych i postępowaniach sądowych (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym) gdzie reprezentował interesy podatników.