Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Podróże Służbowe

Podróże służbowe i wyjazdy nie będące podróżami służbowymi kierowców

Kolejne zmiany przepisów wynikające z pakietu mobilności znacząco modyfikują kwestie podroży służbowych kierowców. Ustawa o czasie pracy kierowców zawiera nadal odrębną od kodeksowej definicję podróży służbowej kierowcy, jednak ogranicza to pojęcie tylko do wyjazdów krajowych, spod tego pojęcia przewozy międzynarodowe.  Ta zmiana, obowiązująca od początku lutego 2022 r. znacząco wpływa na zakres świadczeń otrzymywanych przez kierowców, a szczególnie na zakres zwolnień podatkowo-ubezpieczeniowych tych świadczeń.

Na szkoleniu przedstawione zostaną zasady kwalifikowania poszczególnych wyjazdów kierowców jako podróży służbowych oraz świadczenia z tego tytułu przysługujące. Omówione zostaną wyłączenia spod pojęcia podróży służbowych dotyczące wyjazdów zagranicznych oraz wyłączenia podatkowo-składkowe w stosunku do części wynagrodzenia kierowcy w podróży zagranicznej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Odrębna od zawartej w przepisach Kodeksu pracy definicja podróży służbowej kierowców:

 • miejsce pracy a podróż służbowa,
 • wyjazdy samochodem lub innym środkiem transportu,
 • moment rozpoczęcia podróży służbowych - wyjazd spod siedziby pracodawcy czy wyjazd z miejscowości?

2. Przewozy międzynarodowe - wyłączenie spod kwalifikowania jako podróże służbowe.

 • przewóz międzynarodowy,
 • czy wyłączenie dotyczy wszystkich kierowców?
 • jak kwalifikować przejazd po terytorium Polski przy przewozie międzynarodowym?

3. Świadczenia związane z wyjazdami krajowymi kierowców:

 • wewnętrzne regulacje dotyczące świadczeń z tytułu podróży służbowych,
 • diety,
 • koszty przejazdu,
 • ryczałty na jazdy lokalne,
 • noclegi,
 • inne wydatki, przykładowy katalog innych wydatków zwarty w przepisach,
 • dokumentowanie poniesionych wydatków,
 • rozliczanie kosztów podróży służbowej przez kierowcę.

4.  Konsekwencje finansowe wyłączenia przewozów międzynarodowych spod pojęcia podróży służbowej:

 • zwolnienie podatkowe części wynagrodzenia kierowcy za każdy dzień pobyty za granicą,
 • zwolnienie składkowe części wynagrodzeń.

Prowadzący:

Marek Rotkiewicz

Marek Rotkiewicz

Prawnik i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Doświadczony trener specjalizujący się w prawie pracy i dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej działalności przeprowadził ponad 4500  godzin szkoleniowych. Na co dzień aktywnie zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno – Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).