Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: ZUS

Podleganie ubezpieczeniom i rozliczenia składkowe oraz zmiany w zasiłkach ZUS w 2024 r. Czyli co się zmieniło, a co się dopiero zmieni w rozliczeniach z ZUS?

Szkolenie skierowanie do pracowników działów kadrowo-płacowych oraz biur rachunkowych.

W omówieniu zarówno zagadnienia składkowe jak i zasiłkowe. Szkolenie zawiera rozszerzenie problematyki zagadnień, których tematyka stanowi podstawę zadawanych w trakcie szkoleń pytań uczestników.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podleganie ubezpieczeniom z tytułu pracowniczego i umowy cywilnoprawnej.
 2. Podleganie ubezpieczeniom z tytułu zawierania umów cywilnoprawnych, nowe zasady od 2025 r.
 3. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, konsekwencje zgłoszenia po terminie od 2021 r.
 4. Nowe kody w dokumentach rozliczeniowych.
 5. Zgłoszenie umowy o dzieło w ZUS RUD - kiedy obowiązek, a kiedy nie należy zgłaszać umowy o dzieło.
 6. Członkowie zarządu i rad nadzorczych jako tytuł do ubezpieczeń – zmiany obowiązujące od 2022 r.
 7. Kontrakt menedżerski – jaki to tytuł do ubezpieczeń i co o tym decyduje?
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. – szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kiedy i jaki zapis regulaminowy jest niezbędny, żeby skorzystać z zapisu rozporządzenia w celu zwolnienia opłacania składek – analiza najczęściej występujących przypadków w trakcie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz inne przypadki.
 9. Zmiany w zasiłkach ZUS w 2024 r. – nowe urlopy macierzyńskie oraz zmiany w urlopach rodzicielskich 2023 r., które nie obejmują wszystkich rodziców.
 10. Podstawa wymiaru zasiłku – analiza art. 45 ustawy zasiłkowej oraz kiedy zmiana minimalnego wynagrodzenia powoduje ustalenie podstawy wymiaru zasiłku – przypadki, w których szczegóły mają znaczenie.
 11. Transformacja systemu ubezpieczeń społecznych.
 12. Pytania uczestników.

Prowadzący:

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Wieloletni praktyk z zakresu ustalania uprawnień oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.