Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki i procedury podatkowe / Rachunkowość

Podatkowe zasady wyceny walut oraz ustalania różnic kursowych w przykładach praktycznych

Szkolenie ma na celu pokazanie szczególnych zasad wyceny walut, których trzeba przestrzegać oraz uproszczeń, które można stosować, ponieważ nie zniekształcają wysokości podatku. W podatku VAT wycena walut jest jednorazowa, w podatkach dochodowych ustala się kursy w momencie wprowadzenia zdarzenia gospodarczego do ksiąg oraz w momencie jego zapłaty - stąd różnice kursowe. Szczególnej uwagi wymaga przewalutowanie korekt. Prezentacja tematu szkolenia będzie zaprezentowana w oparciu o przykłady praktyczne.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zasady wyceny walut przy rozliczaniu podatku VAT:
  • możliwe do zastosowania kursy w transakcjach sprzedaży i zakupu, w tym mające zastosowanie w podatku dochodowym,
  • transakcje krajowe rozliczane w walucie obcej,
  • zasady ustalania kursów przy korektach.
 2. Zasady wyceny walut przy rozliczaniu podatków dochodowych:
  • podwójna wycena: kurs wstępny i kurs faktycznie zastosowany,
  • momenty, kiedy realizują się różnice kursowe,
  • określenie zasad wyceny rachunku walutowego,
  • warunki stosowania kursów rachunkowych w rozliczeniach podatkowych,
  • różnice kursowe a wartość początkowa środków trwałych,
  • delegacje: świadczenia zryczałtowane i faktycznie poniesione wydatki a różnice kursowe, zaliczki i rozliczenia końcowe.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.