Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatki / Szkolenia dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Podatkowe zamknięcie 2020 roku dla przedsiębiorstw wodnokanalizacyjnych

Zajęcia mają na celu szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów podatkowych podczas zamknięcia roku w przedsiębiorstwach wodnokanalizacyjnych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną regulacje prawne związane z zamknięciem roku, które są źródłem najczęstszych wątpliwości oraz sporów z organami podatkowymi, w tym m.in. ujęcie przychodów oraz kosztów na przełomie roku, zakres wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, czy też odliczanie VAT oraz zmiany z tytułu COVID-19.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku CIT w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym:
 
1. Rozliczenie strat z lat ubiegłych - wybór jednej z dwóch metod rozliczenia strat i przypisanie straty do źródła przychodu.
2. Przychód podatkowy w CIT:
  a) należności wyłączone z pojęcia przychodu podatkowego w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym,
  b) kary umowne, odszkodowania a przychody,
  c) moment rozpoznania przychodu (wykonanie usługi, protokoły zdawczo-odbiorcze, rozliczenia okresowe) w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnymm
  d) otrzymanie należności a powstanie przychodu - zaliczki, przedpłaty, 
  e) Korekta przychodu - moment ujęcia.
3. Koszty uzyskania przychodu w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym:
  a) wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu - omówienie najważniejszych przykładów z art. 16 ustawy o CIT w kontekście rozliczenia w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym,
  b) limit kosztów finansowania dłużnego oraz kosztów usług niematerialnych - aktualne interpretacje i orzecznictwo,
  c) kary umowne i odszkodowania a koszty uzyskania przychodu,
  d) reklama i reprezentacja - praktyczne przykłady ujęcia w kosztach wydatków na działalność promocyjną (np. imprezy świąteczne, noworoczne, prezenty dla kontrahentów) w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym.
4. Ulga na złe długi - zasady stosowania w 2020 r. w kontekście zmian związanych z COVID-19.
 
II. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku PIT:
 
1. Świadczenia nieodpłatne dla pracowników i współpracowników - obowiązki przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego.
2. Zgłoszenia MDR-3 w zakresie świadczeń pracowniczych.
 
III. Prace dotyczące zamknięcia roku z punktu widzenia podatku  VAT:
 
1. Ustalenie współczynnika proporcji, korekta roczna podatku w przedsiębiorstwie wodnokanalizacyjnym.
2. Należyta staranność a odliczenie VAT - wyjaśnienia MF, praktyka organów skarbowych, zasady tworzenia procedur w przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnych.
3. Nowy JPK_VAT - pierwsze wnioski z wysyłki plików i popełnione błędy przez przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjne.

Prowadzący: