Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Polski Ład

PODATKI W NOWYM ŁADZIE – rewolucyjne zmiany przepisów od 2022 r.

Zapraszamy na szkolenie, na którym obecność jest obowiązkowa! Długo zapowiadany, wielokrotnie modyfikowany pakiet zmian określanych mianem „Nowego Ładu” wymaga szczegółowej analizy i oceny zagrożeń i szans. Zmiany dotykają każdego sektora gospodarczego i każdej firmy - od najmniejszej do największej. W zakresie merytorycznym szkolenia znajdą się przepisy z zakresu PIT, form ryczałtowych, CIT, ulg i zwolnień podatkowych, VAT krajowego i międzynarodowego.

Szkolenie adresowane jest do działów księgowych, biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, radców prawnych, doradców podatkowych, przedsiębiorców każdej wielkości i miłośników prawa podatkowego. Serdecznie zapraszamy!

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Istota nowelizacji:

 • Czym jest tzw. Polski Ład?
 • Podstawa prawna projektu.

2. ZUS - modyfikacje:

 • Rewolucja w składkach ZUS NFZ w działalności gospodarczej.
 • Członkowie zarządu a ZUS.

3. PIT:

 • Drugi próg podatkowy - zmiana.
 • Kwota wolna - zmiana.
 • Ulga dla klasy średniej.
 • Wspólne rozliczenie małżonków - zmiany.
 • Ulga na powrót - zmiana rezydencji podatkowej.

4. ŚT i pojazdy:

 • Zbycie samochodów leasingowanych a PIT.
 • Jak ustalać wartość początkową środków trwałych po zmianach?

5. CIT:

 • Tzw. minimalny podatek CIT.
 • Cienka kapitalizacja po nowemu.
 • Usunięcie art. 15e CIT.
 • Spółki holdingowe.
 • CIT estoński 2.0.

6. Opodatkowanie spółek zagranicznych w Polsce.

7. Składniki majątkowe:

 • Rozliczenie i amortyzacja nieruchomości mieszkalnych.
 • Wynajem prywatnych składników majątku - ryczałt.
 • Ryczałt samochodowy dla pracowników.

8. Praca na czarno - nowe sankcje podatkowe i ZUS.

9. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

10. Przerzucanie dochodów zagranicę.

11. Świadczenia na rzecz udziałowców a koszty podatkowe - ukryta dywidenda.

12. Składki na związki zawodowe.

13. Nabycie walorów ASI.

14. Ceny transferowe - zmiany 2022.

15. JPK CIT/PIT od 2023.

16. Zmiany w podatku u źródła.

 • Kopie certyfikatów rezydencji.

17. Ulgi podatkowe:

 • Ulga B+R.
 • Ulga na prototyp.
 • Ulga na robotyzację.
 • Ulga dot. innowacyjnych pracowników.
 • Ulga na terminal płatniczy.
 • Ulga mieszkaniowa - nowości.
 • Ulga rehabilitacyjna - zmiany.

18. JPK CIT/PIT - 2023.

19. VAT:

 • Grupa VAT - nowy podatnik VAT.
 • Usługi finansowe a VAT.

20. B2B - nowe limity bezgotówkowych transakcji?

21. Konsumenci a limit płatności gotówkowych.

22. Abolicja podatkowa.

23. Nabycie sprawdzające.

24. Tymczasowe zajęcie ruchomości.

25. Pozostałe zmiany.

26. Podsumowanie.

Prowadzący: