Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Polski Ład

PODATKI W NOWYM ŁADZIE – rewolucyjne zmiany przepisów od 2022 r. (szkolenie od godziny 16.00)

Zapraszamy na szkolenie, na którym obecność jest obowiązkowa! Długo zapowiadany, wielokrotnie modyfikowany pakiet zmian określanych mianem „Nowego Ładu” wymaga szczegółowej analizy i oceny zagrożeń i szans. Zmiany dotykają każdego sektora gospodarczego i każdej firmy - od najmniejszej do największej. W zakresie merytorycznym szkolenia znajdą się przepisy z zakresu PIT, form ryczałtowych, CIT, ulg i zwolnień podatkowych, VAT krajowego i międzynarodowego.

Szkolenie adresowane jest do działów księgowych, biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, radców prawnych, doradców podatkowych, przedsiębiorców każdej wielkości i miłośników prawa podatkowego. Serdecznie zapraszamy!

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Istota nowelizacji:

 • Czym jest tzw. Polski Ład?
 • Podstawa prawna projektu.

2. ZUS - modyfikacje:

 • Rewolucja w składkach ZUS NFZ w działalności gospodarczej.
 • Członkowie zarządu a ZUS.

3. PIT:

 • Drugi próg podatkowy - zmiana.
 • Kwota wolna - zmiana.
 • Ulga dla klasy średniej.
 • Wspólne rozliczenie małżonków - zmiany.
 • Ulga na powrót - zmiana rezydencji podatkowej.

4. ŚT i pojazdy:

 • Zbycie samochodów leasingowanych a PIT.
 • Jak ustalać wartość początkową środków trwałych po zmianach?

5. CIT:

 • Tzw. minimalny podatek CIT.
 • Cienka kapitalizacja po nowemu.
 • Usunięcie art. 15e CIT.
 • Spółki holdingowe.
 • CIT estoński 2.0.

6. Opodatkowanie spółek zagranicznych w Polsce.

7. Składniki majątkowe:

 • Rozliczenie i amortyzacja nieruchomości mieszkalnych.
 • Wynajem prywatnych składników majątku - ryczałt.
 • Ryczałt samochodowy dla pracowników.

8. Praca na czarno - nowe sankcje podatkowe i ZUS.

9. Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

10. Przerzucanie dochodów zagranicę.

11. Świadczenia na rzecz udziałowców a koszty podatkowe - ukryta dywidenda.

12. Składki na związki zawodowe.

13. Nabycie walorów ASI.

14. Ceny transferowe - zmiany 2022.

15. JPK CIT/PIT od 2023.

16. Zmiany w podatku u źródła.

 • Kopie certyfikatów rezydencji.

17. Ulgi podatkowe:

 • Ulga B+R.
 • Ulga na prototyp.
 • Ulga na robotyzację.
 • Ulga dot. innowacyjnych pracowników.
 • Ulga na terminal płatniczy.
 • Ulga mieszkaniowa - nowości.
 • Ulga rehabilitacyjna - zmiany.

18. JPK CIT/PIT - 2023.

19. VAT:

 • Grupa VAT - nowy podatnik VAT.
 • Usługi finansowe a VAT.

20. B2B - nowe limity bezgotówkowych transakcji?

21. Konsumenci a limit płatności gotówkowych.

22. Abolicja podatkowa.

23. Nabycie sprawdzające.

24. Tymczasowe zajęcie ruchomości.

25. Pozostałe zmiany.

26. Podsumowanie.

Prowadzący: