Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki

Podatki dochodowe w biznesie od 2021 r.

Zapraszamy Państwa na wyjątkowe szkolenie podatkowe. Nadchodzi prawna i podatkowa rewolucja dla mikro i małych podatników CIT. Ustawodawca wprowadza całkowite zwolnienie z płacenia podatku dochodowego dla firm, które przeznaczą zysk na inwestycje. Od 1 stycznia 2021 roku w Polsce pojawia się tzw. podatek estoński, ale także zostaje zwiększony limit dla progu podatkowego w wysokości 9% oraz dla ryczałtu ewidencjonowanego. Ponadto wchodzą w życie zmiany dotyczące tzw. struktur hybrydowych. Od marca 2021 roku pojawi się zaś nowa kategoria spółki - prosta spółka akcyjna.
 
Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane podatkowe i praktyczne aspekty obowiązywania i stosowania nowych regulacji. Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, członków zarządów, głównych księgowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, studentów i praktyków prawa podatkowego.
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podatek Estoński:
 • Istota regulacji.
 • Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych.
 • Zakres podmiotowy - dla kogo? 
 • Podmioty przekształcone i nowo zawiązane.
 • Podmioty połączone i podzielone.
 • Zakres przedmiotowy - od czego?
 • Nakłady inwestycyjne.
 • Korekta cen transferowych.
 • Ukryte zyski.
 • Podstawa opodatkowania.
 • Skala podatkowa w CIT od 2021 r. 
 • Domiar zobowiązania.
 • Obowiązki informacyjne i płatność podatku.
 • Okres obowiązywania preferencji.
 • Nowy, specjalny fundusz inwestycyjny w BGK.
2. Koszty podatkowe z tytułu zatrzymanych zysków na kapitale zapasowym/rezerwowym oraz wniesionych dopłat do spółki w latach 2020, 2021 i kolejnych:
 • Istota nadzwyczajnych KUP.
 • Zakres zastosowania.
 • Okres obowiązywania.
 • Wcześniejsza wypłata lub zwrot dopłat - skutki podatkowe.
3. Nowy zryczałtowany podatek w PIT:
 • Nowe zasady opodatkowania dywidendy, wypłaconych zysków.
 • Nowe szczególne stawki podatkowe.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r.
4. Zmiany w ustawie o rachunkowości, Ordynacji podatkowej i KKS:
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia.
 • MDR.
 • Obowiązki sprawozdawcze.
 • Nowa odpowiedzialność w KKS.
5. Prosta spółka akcyjna:
 • Zakres opodatkowania w CIT i PIT.
 • Skutki w VAT.
 • Skutki w PCC.
6. Struktury hybrydowe:
 • Zakres podmiotowy - wobec kogo nowe przepisy mają zastosowanie?
 • Zakres przedmiotowy zmiany zasad opodatkowania dochodów.
 • Wpływ nowej regulacji na UPO.
7. Inne zmiany podatkowe na 2021 r. 
 
8. Pytania i odpowiedzi Uczestników.

Prowadzący: