Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Podatki

Podatki dla inwestujących w nieruchomości

 
Niskie oprocentowanie lokat i innych form instrumentów finansowych skłania inwestorów do szukania innych form lokaty kapitału. Jedną z najpopularniejszych, bo przynoszących dobre zyski jest inwestowanie w nieruchomości. Dochód może być uzyskiwany z tytułu wynajmu oraz sprzedaży z zyskiem.
 
Wiadomo, że tam, gdzie pojawiają się dochody, tam i nie uniknie się podatków.
Planowanie podatkowe jest niezbędnym elementem analizy zyskowności. Przepisy o podatku dochodowym pozwalają na wybór różnych form opodatkowania dochodów z najmu (ryczałt, zasady ogólne, działalność gospodarcza), a sprzedaż nieruchomości może się wiązać z podatkiem lub nie, można też skorzystać z ulg.
 
Oprócz podatku dochodowego należy też pamiętać o podatku VAT i wziąć pod uwagę, że inwestowanie w nieruchomości może oznaczać stanie się podatnikiem VAT, nawet jeśli inwestor nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
Mnogość regulacji podatkowych dotyczących nieruchomości  powoduje, że można się w tym wszystkim pogubić i spowodować, że zamiast spodziewanych zysków pojawią się zaległości podatkowe.
 
Osobom planującym inwestowanie w nieruchomości oraz tym, którzy zawodowo zajmują się rozliczaniem podatków proponujemy udział w szkoleniu, które pozwoli uzyskać i usystematyzować wiedzę podatkową dotyczącą kwestii dochodów z nieruchomości. 
 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami o podatkach dochodowych i o podatku VAT związanymi z nabyciem, zbyciem i uzyskiwaniem dochodów z nieruchomości.
 
Szkolenie kierowane jest do osób inwestujących w nieruchomości, uzyskujących dochody z najmu oraz do doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Dochody z najmu:
 
a) Czy najem zawsze będzie najmem? Czym różni się najem od zarządzania nieruchomościami czy działalnością hotelową?
b) Formy opodatkowania - która będzie najkorzystniejsza?
c) Inwestycja pod najem: rynek pierwotny czy wtórny, własność czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?
d) Amortyzacja - największy z kosztów.
e) Rozliczanie mediów i opłat.
f) Działalność gospodarcza -kiedy jest wyborem, a kiedy obowiązkiem dla dochodów z najmu?
 
2. Sprzedaż nieruchomości:
 
a) Zbycie przed upływem 5 lat od nabycia:
  • formy nabycia: zakup, darowizna, spadek, dział spadku, majątkowa umowa małżeńska,
  • zbycie nieruchomości: umowy przedwstępne, zaliczka a zadatek, 
  • dochód, podatek, PIT-39, rozliczenia małżonków (również byłych),
  • ulga w podatku dochodowym: cele mieszkaniowe (dach nad głową, wynajem, umowy deweloperskie),
  • dochody z nieruchomości zagranicznych - unikanie podwójnego opodatkowania.
b) Flipy - szybka sprzedaż z zyskiem:
  • kiedy flipowanie jest działalnością gospodarczą,
  • forma uzyskiwania dochodów (działalność gospodarcza, wybór formy, spółki).
3. Podatek VAT w nieruchomościach:
 
a) Podstawowe pojęcia - kiedy stajesz się podatnikiem VAT?
b) Korzyści i wady bycia podatnikiem VAT.
c) 10-letnia korekta VAT.
d) VAT przy wynajmie.
e) Handel nieruchomościami a obowiązki w VAT.

Prowadzący: