Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki

Podatki 2021 – rewolucyjne zmiany w CIT/PIT i VAT

Ministerstwo Finansów intensywnie pracuje nad wdrożeniem pakietu zmian w ustawie o VAT, które mają - zgodnie z założeniami - wyeliminować obciążenia administracyjne w zakresie rozliczania podatku VAT po stronie podatników, a tym samym ułatwić pracę działów finansowo-księgowych.
 
Pakiet zmian w podatku VAT został nazwany przez resort pakietem „SLIM VAT”. SLIM VAT to akronim utworzony ze słów „simple, local and modern”. Czy rzeczywiście wprowadzona nowelizacja wpłynie na to, że podatkowi VAT będzie w końcu bliżej do podatku prostego w obsłudze, dostosowanego do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje i wreszcie - podatku nowoczesnego?
 
Zmiany w VAT zaczną obowiązywać najprawdopodobniej w pierwszych miesiącach 2021 r. Oznacza to, że od roku 2021 podatnicy powinni być gotowi na szereg nowych zasad opodatkowania w podatku VAT. Pakiet SLIM VAT to nie jedyne zmiany, które planuje resort w podatku VAT. Pojawić się mają także istotne zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (tzw. TAX FREE) oraz podatku akcyzowego.
 
Bardzo duża zmiana szykuje się w podatkach dochodowych. Przede wszystkim w przyszłym roku mają zacząć obowiązywać przepisy dotyczące tzw. estońskiego CIT-u. Zgodnie z projektem ustawy, będzie to system wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania, obowiązujących w ustawie o CIT (zmianie ulega m.in. moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe). Zmiany w CIT będą miały wpływ także na opodatkowanie PIT.
 
Mając na uwadze skalę zmian w prawie podatkowym proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie, którego program uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne - VAT, CIT/PIT. Szkolenie dedykowane jest księgowym, dyrektorom finansowym oraz innym osobom odpowiedzial-nych za finanse w firmie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Zmiany w VAT:

 
1. Pakiet zmian SLIM VAT:
 • wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0%,
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego,
 • spójne kursy walut,
 • odliczanie VAT z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych,
 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości,
 • uproszczenia przy korektach faktur.
2. Pakiet przepisów doprecyzowujących i uzupełniających VAT:
 • zmiana do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej,
 • przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015,
 • zmiany doprecyzowujące w zakresie:
  • wykazu podatników VAT (tzw. "biała lista podatników"),
  • mechanizmu podzielonej płatności,
  • nowego JPK VAT,
 • uchylenie ust. 8 w art. 7 ustawy o VAT.
3. Pozostałe zmiany w VAT:
 • zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE); Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - jak to działa?
 • kasy online,
 • zmiany w prawie bankowym.
4. Zmiany w akcyzie:
 • opodatkowanie zmian konstrukcyjnych,
 • wiążące informacje akcyzowe - wiążące także dla podatnika,
 • ewidencje akcyzowe w formie elektronicznej,
 • nowe kary i sankcje.
II. Zmiany w podatkach dochodowych:
 
1. Estoński CIT:
 • geneza i założenia ogólne estońskiego CIT,
 • odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego,
 • podmioty uprawnione i nieuprawnione do ryczałtu:
  • obowiązkowa forma prawna,
  • ograniczenie w zakresie struktury własnościowej i bezpośrednich powiązań kapitałowych,
  • wymogi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • limit przychodowy,
  • warunki dotyczące zatrudnienia i struktury przychodów,
  • zróżnicowanie opodatkowania tzw. małych podatników i pozostałej kategorii podatników,
 • kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych,
 • przedmiot opodatkowania i określanie podstawy opodatkowania,
 • znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego,
 • co z ulgami i rozliczaniem straty podatkowej przy estońskim CIT?
 • stawki podatkowe,
 • prawo do odliczenia podatku,
 • alternatywna forma opodatkowania - tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny,
 • pozostałe zagadnienia.
2. Pozostałe zmiany w podatku dochodowym:
 • nowa szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania,
 • ulga IP Box,
 • ulga na złe długi.

Cena szkolenia obejmuje:

 • zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia, lunch, serwis kawowy.

Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (042) 235-31-95.

Serdecznie zapraszamy.

Prowadzący: