Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki

Podatki 2021 – profesjonalnie i praktycznie o zmianach w prawie podatkowym

 
Rok 2021 niesie ogromne wyzwania dla kadry menadżerskiej i księgowej. Wejdą w życie kolejne zmiany w prawie podatkowym, ale też pojawią się nowe możliwości po zaskakującym roku 2020, który obfituje w niespodzianki zarówno w zakresie epidemii globalnej koronawirusa, ale też licznych restrukturyzacji regulacji prawnej i podatkowej.
 
Proponujemy Państwu wyjątkowe szkolenie specjalistyczne, podczas którego nasi eksperci przybliżą Państwu regulację podatkową na 2021 r. Zagadnienia szkoleniowe obejmują wszystkie zmiany podatkowe na 2021 r. Szkolenie ma więc wymiar kompleksowy i adresowane jest zarówno do kadry menadżerskiej, działów księgowości – zarówno mikro, małych, średnich, dużych firm oraz jednostek sektora finansów publicznych (uczelni, szpitali, JST, zakładów budżetowych itd.), biur rachunkowych, doradców podatkowych.
 
Program uwzględnia tematykę podatku estońskiego oraz podatku "Slim VAT".
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Część I - rozliczenie podatku dochodowego w 2021 r.:

 
1. Zmiany w CIT.
2. Zmiany w PIT.
3. Prosta spółka akcyjna.
4. Podatek estoński.
5. Podatek u źródła.
6. Biała lista kont od 2021 r.
7. Amortyzacja podatkowa w 2021 r.
8. Najważniejsze rozstrzygnięcia interpretacyjne i sądowe w 2020 r.
 
Część II - rozliczenie podatku od towarów i usług:
 
1. Split payment w 2021 r.
2. Slim VAT - istota i zmiany.
3. Struktury JPK – aspekty problemowe i praktyczne rozwiązania.
4. Refakturowanie usług w najnowszych interpretacjach.
5. Transakcje trójstronne oraz łańcuchowe.
6. Podstawa opodatkowania VAT:
 • skonto,
 • transport, ubezpieczenie,
 • zwrot wydatków,
 • nieodpłatne świadczenia,
 • opakowania zwrotne,
 • kurs walutowy,
 • zasady dotyczące rozliczenia korekty zwiększającej i obniżającej podstawę opodatkowania.
7. Zasady powstawania obowiązku podatkowego:
 • usługi i dostawy wykonywane częściowo,
 • obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym,
 • zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
 • dostawa „mediów”,
 • usługi  budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia,
 • dostawa gruntów, budynków, budowli,
 • zaliczki, zadatki, przedpłaty,
 • obowiązek podatkowy przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
 • obowiązek podatkowy dla małych podatników rozliczających się według metody kasowej,
 • WNT, WDT, import usług i zakup towaru, dla którego podatnikiem jest nabywca.
8. Zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego:
 • rozliczenie podatku naliczonego z tytułu samonaliczenia (import usług, WNT art. 9 i 11, zakup towaru dla którego podatnikiem jest nabywca, usługi budowlane),
 • terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych,
 • zasady potrącania podatku naliczonego z tytułu przekazanych zaliczek,
 • terminy do rozliczenia podatku naliczonego w związku z korektą transakcji,
 • przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
9. Zmiany w VAT od 2021 r.

Prowadzący: