Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki

Podatki 2021 – profesjonalnie i praktycznie o zmianach w prawie podatkowym

 
Rok 2021 niesie ogromne wyzwania dla kadry menadżerskiej i księgowej. Wejdą w życie kolejne zmiany w prawie podatkowym, ale też pojawią się nowe możliwości po zaskakującym roku 2020, który obfituje w niespodzianki zarówno w zakresie epidemii globalnej koronawirusa, ale też licznych restrukturyzacji regulacji prawnej i podatkowej.
 
Proponujemy Państwu wyjątkowe szkolenie specjalistyczne, podczas którego nasi eksperci przybliżą Państwu regulację podatkową na 2021 r. Zagadnienia szkoleniowe obejmują wszystkie zmiany podatkowe na 2021 r. Szkolenie ma więc wymiar kompleksowy i adresowane jest zarówno do kadry menadżerskiej, działów księgowości – zarówno mikro, małych, średnich, dużych firm oraz jednostek sektora finansów publicznych (uczelni, szpitali, JST, zakładów budżetowych itd.), biur rachunkowych, doradców podatkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Część I - rozliczenie podatku dochodowego w 2021 r.:

 
1. Zmiany w CIT.
2. Zmiany w PIT.
3. Prosta spółka akcyjna.
4. Podatek estoński.
5. Podatek u źródła.
6. Biała lista kont od 2021 r.
7. Amortyzacja podatkowa w 2021 r.
8. Najważniejsze rozstrzygnięcia interpretacyjne i sądowe w 2020 r.
 
Część II – rozliczenie podatku od towarów i usług:
 
1. Split payment w 2021 r.
2. Struktury JPK – aspekty problemowe i praktyczne rozwiązania.
3. Refakturowanie usług w najnowszych interpretacjach.
4. Transakcje trójstronne oraz łańcuchowe.
5. Podstawa opodatkowania VAT:
 • skonto,
 • transport, ubezpieczenie,
 • zwrot wydatków,
 • nieodpłatne świadczenia,
 • opakowania zwrotne,
 • kurs walutowy,
 • zasady dotyczące rozliczenia korekty zwiększającej i obniżającej podstawę opodatkowania.
6. Zasady powstawania obowiązku podatkowego:
 • usługi i dostawy wykonywane częściowo,
 • obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym,
 • zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,
 • dostawa „mediów”,
 • usługi  budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia,
 • dostawa gruntów, budynków, budowli,
 • zaliczki, zadatki, przedpłaty,
 • obowiązek podatkowy przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
 • obowiązek podatkowy dla małych podatników rozliczających się według metody kasowej,
 • WNT, WDT, import usług i zakup towaru, dla którego podatnikiem jest nabywca.
7. Zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego:
 • rozliczenie podatku naliczonego z tytułu samonaliczenia (import usług, WNT art. 9 i 11, zakup towaru dla którego podatnikiem jest nabywca, usługi budowlane),
 • terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych,
 • zasady potrącania podatku naliczonego z tytułu przekazanych zaliczek,
 • terminy do rozliczenia podatku naliczonego w związku z korektą transakcji,
 • przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
8. Zmiany w VAT od 2021 r.

Prowadzący: