Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki

Podatki 2021 – kompleksowe omówienie zmian w VAT, CIT/PIT i ZUS

Rok 2021 przynosi kolejne zmiany w przepisach prawa podatkowego, na które muszą przygotować się wszyscy przedsiębiorcy.
 
Mając na uwadze skalę zmian w prawie podatkowym proponujemy Państwu kompleksowe szkolenie, którego program uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne - VAT, CIT/PIT.
 
Dodatkowo na przedsiębiorców został nałożony obowiązek raportowania do ZUS umów o dzieło - ta tematyka także zostanie omówiona na szkoleniu!
 
Celem zmian jest przede wszystkim dalsze uszczelnianie systemu podatkowego m.in. poprzez opodatkowanie CIT spółek komandytowych oraz jawnych, a także nałożenie na przedsiębiorców nowych obowiązków informacyjnych (np. informowanie o strategii podatkowej).
 
Ponadto od 1 stycznia 2021 r. podatnicy mogą wybrać tzw. Estoński CIT - czyli nowy model opodatkowania spółek kapitałowych. Szereg zmian przewidziano także w ustawie o PIT (ograniczenie ulgi abolicyjnej), czy też w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (zmiany limitów i definicji wolnych zawodów) Zmiany dotyczą także ustawy o VAT. Ustawodawca wprowadził tzw. pakiet SLIM VAT, który w założeniu ma ułatwić rozliczenia w VAT. Zmianie ulegną m.in. zasady korygowania faktur, rozliczania kompensat w mechanizmie podzielonej płatności, czy też odliczania VAT od zakupionych usług noclegowych.
 
Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób zarządzających przedsiębiorstwami i osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorstw - pracowników działów księgowych i finansowych odpowiadających za sprawy związane z obliczaniem podatków, sporządzaniem sprawozdań finansowych czy prowadzących nadzór i kontrolę nad taką działalnością.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

BLOK I - Zmiany w VAT:

1. Pakiet zmian SLIM VAT:

 • wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0%,
 • uproszczenia przy korektach faktur,
 • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego,
 • spójne kursy walut,
 • odliczanie VAT z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych,
 • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości.

2. Pakiet przepisów doprecyzowujących i uzupełniających VAT − zmiana do matrycy stawek VAT i Wiążącej Informacji Stawkowej − przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 − zmiany doprecyzowujące w zakresie:

 • wykazu podatników VAT (tzw. biła lista podatników),
 • mechanizmu podzielonej płatności,
 • nowego JPK VAT.

BLOK II - Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i jawnych:

1. Spółka komandytowa podatnikiem CIT:

 • Cel wprowadzanych zmian.
 • Czy wszystkie spółki komandytowe uzyskają status podatnika podatku dochodowego?
 • Zasady wypłaty „starych” zysków ze spółki komandytowej  
 • Jak rozliczyć wypłaty na rzecz wspólników? Jakie źródło przychodów?
 • Zwolnienie z CIT przychodów komandytariusza do 60 tyś zł.
 • Czy istnieją legalne formy optymalizacji podatkowej dla spółek komandytowych?
 • Czy powstanie obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej?

2. Opodatkowanie CIT spółek jawnych. 

BLOK III – Dalsze zmiany w podatkach dochodowych:

1. Podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego dla stawki 9%.

2. Ograniczenie możliwości rozliczania strat przy restrukturyzacjach.

3. Zmiany w amortyzacji, w tym zmiana definicji używanego środka trwałego.

4. Ograniczenia w zakresie możliwości manipulowania wysokością stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia.

5. Nowe obowiązki dla spółek nieruchomościowych.

6. Zmiany w cenach transferowych:

 • Transakcji z podmiotami z rajów podatkowych.

7. Obowiązek sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT:

 • Jakie informacje trzeba zamieszczać na stronie internetowej?
 • Sankcje za brak wykonania obowiązku.

8. Dalsze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków.

9. Znaczące ograniczenie prawa do korzystania z ulgi abolicyjnej.

10. Złagodzenie warunków dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

11. Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

12. Ryczałt dla najmu nieruchomości.

13. Pozostałe zmiany.

BLOK IV - ESTOŃSKI CIT i Specjalny Fundusz Inwestycyjny:

1. Geneza i założenia ogólne estońskiego CIT.

2. Podmioty uprawnione i nieuprawnione do ryczałtu:

 • Obowiązkowa forma prawna.
 • Ograniczenie w zakresie struktury własnościowej i bezpośrednich powiązań kapitałowych.
 • Wymogi w zakresie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Limit przychodowy.
 • Warunki dotyczące zatrudnienia i struktury przychodów.

3. Kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych.

4. Przedmiot opodatkowania  i określanie podstawy opodatkowania.

5. Co z ulgami i rozliczaniem straty podatkowej przy estońskim CIT?

6. Stawki podatkowe. 

7. Prawo do odliczenia podatku.

8. Specjalny Fundusz Inwestycyjny:

 • Alternatywna metoda rozpoznawania kosztów podatkowych od inwestycji.
 • Jakie spółki mogą założyć dokonywać odpisów na Fundusz?
 • Na co można przeznaczyć środki z Funduszu?
 • Jakie grożą kary za nieprawidłowe wydatkowanie pieniędzy z Funduszu?

BLOK V - Obowiązek raportowania do ZUS umów o dzieło:

1. Kto musi raportować umowy o dzieło do ZUS.

2. Jakie umowy podlegają raportowaniu?

3. Jak należy zaraportować zawartą umowę o dzieło?

4. Jak odróżnić umowę o dzieło od umowy zlecenie?

Prowadzący: