Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT w jednostkach sektora publicznego / VAT

Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w 2023 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Czynności związane z nieruchomościami:

 • wynajem nieruchomości mieszkalnych - co wynika z interpretacji Ministra Finansów?
 • opodatkowanie dzierżawy gruntów, w tym na cele rolnicze,
 • bezumowne korzystanie z nieruchomości - najem i dzierżawa, przesłanki nieopodatkowania w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji organów skarbowych, 
 • ustalenie podstawy opodatkowania przy najmie i dzierżawie (podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa, media, itp.),
 • możliwość refakturowania mediów - warunki, zapisy umowne, obowiązek podatkowy.

2. Określanie stawek podatkowych dla czynności sprzedaży energii elektrycznej, energii cieplnej oraz gazu na przełomie 2022/2023 r.:

 • jak postępować z fakturami wystawionymi przed zmianą stawki dotyczącymi świadczeń realizowanych po zmianie stawki,
 • czy jest możliwość skorygowania zafakturowanych przed zmianą stawki czynności, które zostaną wykonane po zmianie stawki,
 • graniczny termin do wystawienia faktury korygującej korygującej stawkę VAT,
 • jak ustalić stawkę VAT dla czynności realizowanych na przełomie okresu zmiany stawek,
 • jak stosować stawki podwyższone stawki VAT po okresie obniżenia stawek (zaliczki, wystawione faktury, wykonane czynności),
 • refakturowanie energii elektrycznej, energii cieplnej lub gazu a stawka VAT.

3. Zmiany w JPK_V7 od stycznia 2023 r.:

 • zmiany w nazewnictwie dokumentów WEW i RO,
 • zmiany zakresu przedmiotowego towarów oznaczonych GTU_08,
 • możliwość zbiorczego ewidencjonowania transakcji WSTO_EE,
 • zmiana daty, pod którą ewidencjonuje się dokumenty zbiorcze WEW i RO.

4. Obowiązek podatkowy i odliczenie VAT:

 • ogólna zasada powstawania obowiązku podatkowego,
 • czy odbiór towaru ma wpływ na rozliczenie podatku,
 • brak odbioru towaru a obowiązek podatkowy,
 • termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • sprzedaż energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór nieczystości, usług najmu, dzierżawy, leasingu, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru mienia:
 • otrzymanie zaliczki i jej wpływ na obowiązek podatkowy
 • obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych, drukowania książek oraz przy sprzedaży książek,
 • moment powstania prawa do odliczenia,
 • warunki i terminy odliczenia podatku naliczonego,
 • odliczanie VAT przy nabyciu mediów (energia elektryczna, woda, gaz, odprowadzanie nieczystości, najem, dzierżawa, itp.)
 • odliczenie VAT przy nabyciu towarów i usług od rolnika ryczałtowego.

5. Sprzedaż węgla przez gminy:

 • sprzedaż węgla ze zwolnieniem z kasy fiskalnej na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
 • zakup węgla przez kilka gmin - sposoby rozliczania VAT i dokumentowania transakcji,
 • zakup węgla przez gminę przy uczestnictwie podmiotu trzeciego (pośrednika) wydającego węgiel,
 • czy istnieją problemy z odliczaniem VAT przy zakupie węgla przez gminy.

6. Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane. Istotne zmiany od stycznia 2024 r.:

 • decyzja UE w sprawie obowiązkowego stosowania faktur ustrukturyzowanych,
 • termin wprowadzenia obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych,
 • którzy podatnicy będą zobowiązani do wystawiania takich faktur,
 • inne dokumenty poza fakturami, które będą objęte KSeF,
 • oddziały podmiotów zagranicznych a obowiązkowy KSeF,
 • sytuacje braku obowiązku korzystania z KSeF,
 • KSeF a faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych,
 • zmiany w zakresie terminowości wystawiania faktur,
 • likwidacja not korygujących w ramach KSeF,
 • awarie KSeF a wystawianie faktur,
 • zmiany dot. ujmowania faktur korygujących wystawionych w KSeF,
 • sankcje za niewystawienie faktur w KSeF,
 • duże zmiany w fakturach VAT RR,
 • nowe obowiązki przy realizacji płatności za faktury.

Prowadzący:

Wojciech Zajączkowski

Wojciech Zajączkowski


Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.


Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.