Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT w jednostkach sektora publicznego / VAT

Podatek VAT w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych w 2023 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wyroki TSUE w sprawach C-612/21 oraz C-616/21 dot. montażu przez JST fotowoltaiki i usuwania azbestu i ich konsekwencje:

 • dla jednostek, które naliczały podatek: posiadających interpretację indywidualną, nieposiadających interpretacji indywidualnej,
 • dla jednostek, które nie naliczały podatku,
 • dla jednostek będących w trakcie realizacji czynności,
 • dla jednostek, które otrzymują faktury korygujące z uprzednio wykazanym odwrotnym obciążeniem.

2. Zmiany od lipca 2023 r. wynikające z pakietu SLIM VAT3:

 • zmiany w fakturowaniu: zmiany w zakresie dołączania paragonów do faktur wystawionych w formie elektronicznej oraz paragonów w formie elektronicznej do wystawionych faktur,
 • zmiany w stosowaniu kursów przeliczeniowych przy korektach transakcji: kursy przeliczeniowe stosowane do faktur korygujących wystawianych przez polskiego podatnika, kursy przeliczeniowe stosowane przez polskich podatników przy WNT, imporcie usług oraz dostawie towarów dla której podatnikiem jest jej nabywca,
 • możliwość odliczenia VAT wobec braku faktury przy WNT,
 • zmiany w obliczaniu VAT strukturą sprzedaży: zmiana warunków przy odliczeniu 100% VAT, gdy struktura przekracza 98%, wprowadzenie, pod warunkami, braku obowiązku stosowania korekty rocznej,
 • brak obowiązku uzgadniania z urzędem skarbowym szacunkowej proporcji (prewspółczynnika) odliczenia VAT,
 • zmiany w zakresie ustalania sankcji VAT,
 • uproszczenia dla podatników posiadających kasy online dot. raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych,
 • zmiany w prawie bankowych w zakresie transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności i dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT.

3. Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane. Istotne zmiany od września 2023 r. i od lipca 2024 r.

 • decyzja UE w sprawie obowiązkowego stosowania faktur ustrukturyzowanych,
 • którzy podatnicy będą zobowiązani do wystawiania takich faktur,
 • sytuacje braku obowiązku korzystania z KSeF,
 • KSeF a faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych,
 • KSeF a faktury wystawiane dla konsumentów,
 • likwidacja not korygujących w ramach KSeF,
 • awarie KSeF a wystawianie faktur,
 • zmiany dot. ujmowania faktur korygujących wystawionych w KSeF,
 • sankcje za niewystawienie faktur w KSeF,
 • duże zmiany w fakturach VAT RR,
 • nowe obowiązki przy realizacji płatności za faktury.

4. Grupa VAT - warunki utworzenia i ryzyka funkcjonowania:

 • warunki powstania,
 • zasady działania,
 • sposoby rozliczania transakcji wewnątrz grupy i na zewnątrz,
 • ewidencje podatników w grupie VAT oraz dodatkowe ewidencje prowadzone przez członków grupy VAT,
 • korzyści istnienia grupy VAT,
 • zagrożenia dla grupy VAT oraz podmiotów sprzedających grupie VAT, jak i podmiotów nabywających od grupy VAT.

5. Zmiany w 2023 r. w ewidencjach dotyczących kas rejestrujących:

 • zmiany o charakterze technicznym - dowody WEW, dokumenty zbiorcze o sprzedaży z kas rejestrujących,
 • zmiana dotycząca daty pod jaką należy ujmować w ewidencji dokumenty RO,
 • zmiany dotyczące ewidencji zwrotów i reklamacji dotyczącej kas rejestrujących,
 • zmiany dotyczące ewidencji oczywistych pomyłek dotyczącej kas rejestrujących.

6. Obowiązek podatkowy i odliczenie VAT:

 • ogólna zasada powstawania obowiązku podatkowego,
 • czy odbiór towaru ma wpływ na rozliczenie podatku,
 • brak odbioru towaru a obowiązek podatkowy,
 • termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • sprzedaż energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór nieczystości, usług najmu, dzierżawy, leasingu, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru mienia:
 • otrzymanie zaliczki i jej wpływ na obowiązek podatkowy
 • obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych, drukowania książek oraz przy sprzedaży książek,
 • moment powstania prawa do odliczenia,
 • warunki i terminy odliczenia podatku naliczonego,
 • odliczanie VAT przy nabyciu mediów (energia elektryczna, woda, gaz, odprowadzanie nieczystości, najem, dzierżawa, itp.)
 • odliczenie VAT przy nabyciu towarów i usług od rolnika ryczałtowego.

Prowadzący:

Wojciech Zajączkowski

Wojciech Zajączkowski


Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.


Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.