Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT / VAT w branży budowlanej

Podatek VAT w branży budowlanej i deweloperskiej – praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa w tym zakresie

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych branży budowlanej i deweloperskiej oraz pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe podmiotów branży budowlanej i deweloperskiej.

Rozliczenie w zakresie podatku VAT podatników działających w branży budowlanej czy deweloperskiej od wielu lat budzi istotne wątpliwości. Wątpliwości te powoduje nie tylko ilość i stopień skomplikowania przepisów, ale również pojawiające się formy prowadzonych inwestycji czy współpracy i ich modyfikacje. Dla prawidłowości rozliczeń w podatku VAT konieczna jest znajomość nie tylko regulacji prawnych, ale również (a może przede wszystkim) bieżącego orzecznictwa w tym zakresie.

 • W jakich okolicznościach prace budowlane objęte są stawką preferencyjną 8%, a kiedy nie podlegają one opodatkowaniu w Polsce?
 • Kiedy wykazać obowiązek podatkowy w przypadku prac budowlanych w zależności od formy współpracy?
 • W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dostawy nieruchomości?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby sprzedaż nieruchomości była zwolniona z VAT, a jak „uciec” od zwolnienia?
 • Jak rozliczać w świetle VAT członków konsorcjum?

Odpowiedź na te i wiele innych pytań przyniesie Państwu udział w przedmiotowym szkoleniu.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Stawki podatku VAT w branży budowlanej i deweloperskiej:

 • preferencyjna (8%) stawka VAT na roboty budowlane i obiekty budowlane, w tym infrastruktura towarzysząca oraz stawka VAT na roboty budowlane poza bryłą budynku,
 • ustanowienie i przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu,
 • wynajem lokali, a refaktura prac budowlanych i wyposażenia,
 • Wykonawstwo zastępcze - zasady rozliczania VAT,
 • dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (definicja terenu budowlanego), w tym budynki przeznaczone do rozbiórki oraz zabudowane nieruchomością nieujawnioną w KW,
 • dostawy budynków, lokali i ich części dokonywane w 2 lata po ich pierwszym zasiedleniu (definicja pierwszego zasiedlenia, opcja opodatkowania), w tym rodzaje nakładów (modernizacyjne czy remontowe), a ich wpływ za zwolnienie,
 • dostawa budynków, lokali i ich części nabytych bez prawa do odliczenia VAT,
 • rozliczenie w zakresie VAT członków konsorcjum.

2. Moment powstania obowiązku podatkowego w branży budowlanej:

 • wyrok TSUE w sprawie C 224/18 (Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów),
 • dostawy nieruchomości, w tym obiektów budowlanych - akt notarialny czy wydanie kluczy?
 • zaliczka, a wkład budowlany oraz wpłaty na deweloperski rachunek powierniczy,
 • usługi najmu i dzierżawy nieruchomości oraz rozliczenie zwrotu nakładów.

3. Podstawa opodatkowania:

 • kary umowne i odszkodowania a opodatkowanie VAT,
 • kaucja gwarancyjna w budownictwie,
 • rozliczenie faktur korygujących, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM,
 • podstawa opodatkowania w imporcie usług,
 • opodatkowanie „darmowych” napraw oraz prac wykonywanych na rzecz podmiotów trzecich (np. JST).

4. Miejsce opodatkowania dostaw towarów i usług w kontekście firm budowlanych:

 • usługi świadczone na rzecz podatników VAT,
 • usługi świadczone na rzecz konsumentów,
 • usługi świadczone na rzecz podmiotów prawnych nie będących podatnikami.

5. Dokumentacja:

 • zasady fakturowania usług budowlanych,
 • faktura elektroniczna - podstawowe informacje,
 • ustrukturyzowana faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych oraz w umowie koncesji na roboty budowlane   
 • faktury wystawiane do paragonów fiskalnych,
 • ewidencja robót budowlanych i dostawy nieruchomości na kasie fiskalnej - nowe zasady zwolnień,
 • kasy fiskalne on-line w budownictwie od kiedy i dla kogo,
 • nowe JPK_VAT: JPK_V7M i JPK_V7K: dodatkowe oznaczenia dokumentów, kody GTU oraz oznaczenia procedur istotne dla branży, faktury wystawione do paragonów - sposób ujęcia w nowym JPK_VAT, paragon fiskalnych z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł - zasady ujmowania w nowym JPK_VAT.

6. Usługi budowlane i dostawy obiektów budowlanych a podatek naliczony:

 • odliczenie podatku naliczonego przez firmy budowlane i deweloperskie,
 • świadczenie robót budowanych za granicę, a odliczenie podatku naliczonego,
 • struktura sprzedaży - branżowe transakcje, które mogą spowodować konieczność stosowania struktury VAT,
 • katalog wyłączeń z prawa do odliczenia - przypadki charakterystyczne dla branży,
 • odliczenie VAT od samochodów, pojazdów i maszyn budowlanych oraz paliwa i wydatków z nimi związanych,
 • terminy odliczenia podatku naliczonego, w tym zmiany wynikające z VAT SLIM.

7. Mechanizm Podzielonej Płatności oraz Biała Lista - zagadnienia istotne dla branży.

Prowadzący:

Michał Gabrysiak

Michał Gabrysiak


Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.


Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.