Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki branżowe

Podatek VAT w branży budowlanej i deweloperskiej – praktyczne problemy przy uwzględnieniu bieżącego orzecznictwa w tym zakresie

Rozliczenie w zakresie podatku VAT podatników działających w branży budowlanej czy deweloperskiej od wielu lat budzi istotne wątpliwości. Wątpliwości te powoduje nie tylko ilość i stopień skomplikowania przepisów, ale również pojawiające się formy prowadzonych inwestycji czy współpracy i ich modyfikacje. Dla prawidłowości rozliczeń w podatku VAT konieczna jest znajomość nie tylko regulacji prawnych, ale również (a może przede wszystkim) bieżącego orzecznictwa w tym zakresie.

 • W jakich okolicznościach prace budowlane objęte są stawką preferencyjną 8%, a kiedy nie podlegają one opodatkowaniu w Polsce?
 • Kiedy wykazać obowiązek podatkowy w przypadku prac budowlanych w zależności od formy współpracy?
 • W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku dostawy nieruchomości?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby sprzedaż nieruchomości była zwolniona z VAT, a jak „uciec” od zwolnienia?
 • Jak rozliczać w świetle VAT członków konsorcjum?

Odpowiedź na te i wiele innych pytań przyniesie Państwu udział w przedmiotowym szkoleniu.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Stawki podatku VAT w branży budowlanej i deweloperskiej:
  • preferencyjna (8%) stawka VAT na roboty budowlane i obiekty budowlane, w tym infrastruktura towarzysząca oraz stawka VAT na roboty budowlane poza bryłą budynku,
  • ustanowienie i przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu,
  • wynajem lokali, a refaktura prac budowlanych i wyposażenia,
  • wykonawstwo zastępcze - zasady rozliczania VAT,
  • dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (definicja terenu budowlanego), w tym budynki przeznaczone do rozbiórki oraz zabudowane nieruchomością nieujawnioną w KW,
  • dostawy budynków, lokali i ich części dokonywane w 2 lata po ich pierwszym zasiedleniu (definicja pierwszego zasiedlenia, opcja opodatkowania), w tym rodzaje nakładów (modernizacyjne czy remontowe), a ich wpływ za zwolnienie,
  • dostawa budynków, lokali i ich części nabytych bez prawa do odliczenia VAT,
  • rozliczenie w zakresie VAT członków konsorcjum.
 2. Moment powstania obowiązku podatkowego w branży budowlanej:
  • wyrok TSUE w sprawie C 224/18 (Budimex S.A. przeciwko Ministrowi Finansów),
  • dostawy nieruchomości, w tym obiektów budowlanych - akt notarialny czy wydanie kluczy?
  • zaliczka, a wkład budowlany oraz wpłaty na deweloperski rachunek powierniczy,
  • usługi najmu i dzierżawy nieruchomości oraz rozliczenie zwrotu nakładów.
 3. Podstawa opodatkowania:
  • kary umowne i odszkodowania a opodatkowanie VAT,
  • kaucja gwarancyjna w budownictwie,
  • rozliczenie faktur korygujących, w tym zmiany wynikające z tzw. VAT SLIM,
  • podstawa opodatkowania w imporcie usług,
  • opodatkowanie „darmowych” napraw oraz prac wykonywanych na rzecz podmiotów trzecich (np. JST).
 4. Miejsce opodatkowania dostaw towarów i usług w kontekście firm budowlanych:
  • usługi świadczone na rzecz podatników VAT,
  • usługi świadczone na rzecz konsumentów,
  • usługi świadczone na rzecz podmiotów prawnych nie będących podatnikami.
 5. Dokumentacja:
  • zasady fakturowania usług budowlanych,
  • faktura elektroniczna - podstawowe informacje,
  • ustrukturyzowana faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych oraz w umowie koncesji na roboty budowlane ,
  • faktury wystawiane do paragonów fiskalnych,
  • ewidencja robót budowlanych i dostawy nieruchomości na kasie fiskalnej - nowe zasady zwolnień,
  • kasy fiskalne on-line w budownictwie od kiedy i dla kogo,
  • nowe JPK_VAT: JPK_V7M i JPK_V7K: dodatkowe oznaczenia dokumentów, kody GTU oraz oznaczenia procedur istotne dla branży, faktury wystawione do paragonów - sposób ujęcia w nowym JPK_VAT, paragon fiskalnych z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł - zasady ujmowania w nowym JPK_VAT.
 6. Usługi budowlane i dostawy obiektów budowlanych a podatek naliczony:
  • odliczenie podatku naliczonego przez firmy budowlane i deweloperskie,
  • świadczenie robót budowanych za granicę, a odliczenie podatku naliczonego,
  • struktura sprzedaży - branżowe transakcje, które mogą spowodować konieczność stosowania struktury VAT,
  • katalog wyłączeń z prawa do odliczenia – przypadki charakterystyczne dla branży,
  • odliczenie VAT od samochodów, pojazdów i maszyn budowlanych oraz paliwa i wydatków z nimi związanych,
  • terminy odliczenia podatku naliczonego, w tym zmiany wynikające z VAT SLIM.
 7. Mechanizm Podzielonej Płatności oraz Biała Lista, - zagadnienia istotne dla branży.

Prowadzący:

Michał Gabrysiak

Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.