Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Szkolenia dla ochrony zdrowia / VAT

Podatek VAT w 2023 w podmiotach medycznych

Szkolenie dedykowane jest pracownikom wystawiających faktury w podmiotach medycznych, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostaną wprowadzone w 2023 rok w zakresie podatku VAT jak i praktyczne stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur. 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. SLIM VAT 3:

1. Zmiany w wystawianiu faktur i ich zastosowanie w podmiocie medycznym:

 • Przeliczanie kursów w przypadku faktur korygujących.
 • Kurs przeliczeniowy przy zbiorczej korekcie in minus - nowe uregulowanie.
 • Kurs przeliczeniowy przy korekcie in plus.
 • Brak konieczności wystawiania faktur zaliczkowych, jeśli zaliczka i sprzedaż są w tym samym miesiącu.
 • Rozliczanie zaliczki otrzymanej w okresie wcześniejszym niż sprzedaż.
 • Brak konieczności wydruku raportów z kas fiskalnych.

2. Zmiany transakcji wewnątrzwspólnotowych:

 • Rozpoznawanie WNT bez konieczności posiadania faktury.
 • Otrzymanie faktury a WNT wykazane wcześniej.

3. Zmiany w rozliczaniu proporcji:

 • Obecne uregulowania dotyczące stosowania bieżącej proporcji oraz jej korygowania po zakończeniu roku.
 • Brak korygowania proporcji po zakończeniu roku i podniesienie limitu z 500,00 zł. do 10.000,00 zł.
 • Skutki praktyczne zmiany -zasada rozliczenia za 2022 r. wg zasad nowych czy dotychczasowych?

4. Pozostałe zmiany:

 • Podwyższenie progu dla małego podatnika.
 • Obniżenie sankcji podatkowych.
 • Zmiany w stosowanych zwolnieniach z opodatkowania podatkiem VAT.
 • Kolejne należności możliwe do regulowania z rachunku VAT.
 • Zmiany w wydawaniu WIS.

II. Podmiot medyczny a Grupa VAT w 2023 r.:

1. Grupa VAT:

 • Pojęcie Grupy VAT.
 • Umowa o utworzeniu Grupy VAT.
 • Zasady rozliczeń Grupy VAT.
 • Opodatkowanie członków podatku VAT w transakcjach pomiędzy sobą i na zewnątrz.
 • Pojęcie podatnika Grupy VAT.
 • Rozliczanie proporcji i pre - współczynnika w Grupie VAT.
 • Likwidacja Grupy VAT - przyczyny.

2. Ustawa i rozporządzenie o obniżonych stawkach - skutki praktyczne:

 • Okres stosowania obniżonych stawek.
 • Obowiązek podatkowy a stawki obniżone.
 • Korekta faktur wystawionych w okresie obowiązywania stawek obniżonych.
 • Pojęcie usługi kompleksowej.

3.  Zmiany w VAT dotyczące faktur:

 • Obowiązkowe elementy faktury po zmianach.
 • Obowiązkowe a dobrowolne elementy faktury.
 • Omówienie trzech typów faktury występujących w obiegu gospodarczym.

4. Faktura ustrukturyzowana oraz Krajowy System e-faktur:

 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej.
 • Powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej, w jaki sposób?
 • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej - sposoby i moment.
 • Akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych.
 • Informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych - forma, termin, zakres podmiotowy.
 • Dobrowolne elementy faktury a struktura XML.
 • Przepisy przejściowe wdrażające zmiany: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego.
 • Zasady utworzenia Krajowego Systemu e-faktur.
 • Funkcjonowanie systemu? data wejścia w życie uregulowań: czy 1 stycznia 2024 r. czy później?
 • Wystawienie faktury a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur - skutki praktyczne.
 • Nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur - skutki podatkowe.
 • Struktury logiczne e-faktur wysyłanych do Systemu.
 • Uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin.
 • Przepisy przejściowe wdrażania Systemu: dobrowolność a obowiązek.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek


dr Małgorzata Rzeszutek – Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.


Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotow medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.


Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.