Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

Podatek VAT kompleksowo – szczegółowe omówienie zasad rozliczania i dokumentowania VAT w roku 2023

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców - praktyków i teoretyków.

Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie zagadnień związanych z prawidłowym rozliczaniem VAT w praktyce. Omówienie różnych kontrowersyjnych przykładów dotyczących powstania obowiązku podatkowego, odliczania podatku naliczonego oraz zasady właściwego fakturowania transakcji w świetle orzecznictwa TSUE i NSA oraz stanowiska KAS. Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy rozliczaniu VAT i metod ich unikania.

W ramach szkolenia omówione zostaną zmiany wchodzące w życie od 2023 r.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Obowiązek podatkowy w praktyce:

 • sprzedaż towarów z wysyłką,
 • towar „w rękach” przewoźnika, jak rozpoznać obowiązek podatkowy?
 • zamówienie przez Internet, a moment sprzedaży,
 • odbiór zamówionego towaru z magazynu,
 • postawienie towarów „do dyspozycji”, a rozliczenie VAT,
 • wpływ postanowień umownych na obowiązek podatkowy w dostawie towarów,
 • zasady Incoterms 2020 w praktyce,
 • praktyczny moment wykonania usługi,
 • protokoły, świadectwa płatności i inne dokumenty przy świadczeniu usług i ich wpływ na VAT należny,
 • kiedy prognoza wywołuje skutki podatkowe (zasady fakturowania „mediów”),
 • faktura rozliczeniowa za „media” - skutki podatkowe,
 • obowiązek podatkowy przy fakturowaniu (najem, leasing, ochrona, budowlanka),
 • czy każda zaliczka i kiedy wywołuje skutki podatkowe?

2. Nowości w zakresie odliczania podatku naliczonego:

 • kiedy podatnik ma prawo do odliczenia?
 • kontrowersje związane z terminami odliczenia podatku naliczonego: odliczenie na „bieżąco” i „wstecz” - zmiany przepisów, odliczenie VAT z duplikatu faktury, odliczenie z korekty faktury, jaki wpływ na odliczenie ma nota korygująca, zaliczka, a odliczenie VAT, inne dokumenty zakupowe, a odliczenie VAT (paragony, bilety, dokumenty celne),
 • data sprzedaży, data wystawienia, data otrzymania faktury - istotne różnice znaczeniowe dla odliczenia VAT,
 • odliczanie podatku wynikającego z faktur wystawionych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową,
 • odliczanie VAT przy nabyciu paliwa - karty paliwowe,
 • ograniczenia lub wyłączenia z prawa do odliczenia,
 • weryfikacja dostawcy lub usługodawcy, a prawo do odliczenia (należyta staranność w wersji Ministerstwa Finansów),
 • Biała Księga Podatników, a obowiązek sprawdzenia kontrahenta. Nowe wartości kwotowe dotyczące weryfikacji,
 • odliczanie VAT strukturą - aspekty praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa: kiedy stosować proporcję, a kiedy preproporcję - omówienie pojęć, zasady kwalifikacji kosztów do czynności dających prawo do odliczenia i niedających takiego prawa oraz związanych jednocześnie z całą działalnością przedsiębiorstwa, metodologia określania współczynnika proporcji i preproporcji, wszelkiego typu dotacje, dopłaty i subwencje i ich wpływ na ustalanie zakresu odliczenia,
 • zasady odliczania VAT przy świadczeniach kompleksowych.

3. Fakturowanie w świetle orzecznictwa i stanowiska KAS:

 • dane niezbędne na fakturze w kontekście definicji,
 • czy dokumentacja transakcyjna może być fakturą?
 • pro forma, wzór faktury - jakie skutki w VAT?
 • błędy i oczywiste pomyłki w fakturach, a utrata prawa do odliczenia (np. nieprawidłowy odbiorca, błędne dane teleadresowe albo NIP, błędna stawka VAT, nieprawidłowe dane ilościowe i wartościowe na fakturze),
 • nowe elementy w fakturach i ewidencji (GTU i RT),
 • paragon z NIP nabywcy - sposób wystawienia i wykazania w ewidencji,
 • zasady refakturowania - na co zwrócić uwagę?
 • jak i kiedy wystawić refakturę za „media”?
 • czy świadczenie kompleksowe musi być wykazane na fakturze osobno, czy razem?
 • korekty faktur - praktyczne aspekty rozliczenia oraz dane obowiązkowe,
 • jak skorygować sprzedaż bezfakturową (np. sprzedaż na kasie rejestrującej)?
 • anulowanie faktury i „duplikat” faktury - zasady postępowania,
 • praktyczne aspekty wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
 • jakie dane będą obowiązkowe na u-fakturach,
 • symbole PKWiU oraz CN na u-fakturach,
 • Krajowy System E-Faktur jednak od 1 lipca 2024 r. - najważniejsze elementy systemu w praktyce,
 • przesyłanie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych - czy obowiązkowe?
 • poziom dostępu do KSeF - zasady logowania w systemie,
 • przechowywanie u-faktur.

4. Zmiany w VAT od 2023 r. - pakiet SLIM VAT 3, Grupy VAT i inne:

 • uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczania podstawy podatkowania przy korektach in minus, in plus oraz zbiorczych,
 • nowe zasady korygowania stawki dotyczące WDT,
 • zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT,
 • znaczne podniesienie progu przy proporcji odliczenia,
 • zmiany w zakresie uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego,
 • brak obowiązku wystawienia faktury przy zaliczkach w niektórych przypadkach,
 • kto będzie mógł tworzyć Grupę VAT,
 • zasady tworzenia i funkcjonowania Grupy VAT.

Prowadzący:

Andrzej Malenta

Andrzej Malenta


Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.