Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT

Podatek VAT kompleksowo – szczegółowe omówienie zasad rozliczania i dokumentowania VAT w roku 2024

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowych i biur rachunkowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, radców prawnych, doradców podatkowych oraz przedsiębiorców – praktyków i teoretyków.

Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie zagadnień związanych z prawidłowym rozliczaniem VAT w praktyce. Omówienie różnych kontrowersyjnych przykładów dotyczących powstania obowiązku podatkowego, odliczania podatku naliczonego oraz zasady właściwego fakturowania transakcji w świetle orzecznictwa TSUE i NSA oraz stanowiska KAS. Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy rozliczaniu VAT i metod ich unikania.

W ramach szkolenia omówione zostaną zmiany wchodzące w życie w ciągu 2024r. mające istotny wpływ na prawidłowe rozliczanie podatku od towarów i usług.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Obowiązek podatkowy w praktyce:
  • sprzedaż towarów z wysyłką,
  • towar „w rękach” przewoźnika, jak rozpoznać obowiązek podatkowy?
  • zamówienie przez Internet, a moment sprzedaży,
  • odbiór zamówionego towaru z magazynu,
  • postawienie towarów „do dyspozycji”, a rozliczenie VAT,
  • wpływ postanowień umownych na obowiązek podatkowy w dostawie towarów,
  • zasady Incoterms 2020 w praktyce,
  • praktyczny moment wykonania usługi,
  • protokoły, świadectwa płatności i inne dokumenty przy świadczeniu usług i ich wpływ na VAT należny,
  • kiedy prognoza wywołuje skutki podatkowe (zasady fakturowania „mediów”),
  • faktura rozliczeniowa za „media” – skutki podatkowe,
  • obowiązek podatkowy przy fakturowaniu (najem, leasing, ochrona, budowlanka),
  • czy każda zaliczka i kiedy wywołuje skutki podatkowe?
  • nowe zasady wystawiania faktur zaliczkowych.
 2. Nowości w zakresie odliczania podatku naliczonego:
  • kiedy podatnik ma prawo do odliczenia?
  • kontrowersje związane z terminami odliczenia podatku naliczonego: odliczenie na „bieżąco” i „wstecz” – zmiany przepisów, odliczenie VAT z duplikatu faktury, odliczenie z korekty faktury, jaki wpływ na odliczenie ma nota korygująca, zaliczka, a odliczenie VAT, inne dokumenty zakupowe, a odliczenie VAT (paragony, bilety, dokumenty celne),
  • data sprzedaży, data wystawienia, data otrzymania faktury – istotne różnice znaczeniowe dla odliczenia VAT,
  • odliczanie podatku wynikającego z faktur wystawionych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową,
  • odliczanie VAT przy nabyciu paliwa - karty paliwowe,
  • ograniczenia lub wyłączenia z prawa do odliczenia w kontekście najnowszego orzecznictwa TSUE,
  • weryfikacja dostawcy lub usługodawcy, a prawo do odliczenia (należyta staranność w wersji Ministerstwa Finansów),
  • Biała Księga Podatników, a obowiązek sprawdzenia kontrahenta. Nowe wartości kwotowe dotyczące weryfikacji,
  • odliczanie VAT strukturą – aspekty praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa: kiedy stosować proporcję a kiedy preproporcję – omówienie pojęć, zasady kwalifikacji kosztów do czynności dających prawo do odliczenia i nie dających takiego prawa oraz związanych jednocześnie z całą działalnością przedsiębiorstwa, metodologia określania współczynnika proporcji i preproporcji, wszelkiego typu dotacje, dopłaty i subwencje i ich wpływ na ustalanie zakresu odliczenia,
  • zasady odliczania VAT przy świadczeniach kompleksowych.
 3. Fakturowanie w świetle orzecznictwa i stanowiska KAS:
  • dane niezbędne na fakturze w kontekście definicji,
  • czy dokumentacja transakcyjna może być fakturą?,
  • pro forma, wzór faktury, umowa – jakie skutki w VAT?,
  • błędy i oczywiste pomyłki w fakturach, a utrata prawa do odliczenia (np. nieprawidłowy odbiorca, błędne dane teleadresowe albo NIP, błędna stawka VAT, nieprawidłowe dane ilościowe i wartościowe na fakturze),
  • nowe elementy w fakturach i ewidencji (GTU i RT),
  • paragon z NIP nabywcy – sposób wystawienia i wykazania w ewidencji,
  • zasady refakturowania – na co zwrócić uwagę?,
  • jak i kiedy wystawić refakturę za „media”?,
  • czy świadczenie kompleksowe musi być wykazane na fakturze osobno, czy razem?,
  • korekty faktur – praktyczne aspekty rozliczenia oraz dane obowiązkowe,
  • korekty faktur po nowemu – planowane zmiany w ustawie o KSEF,
  • jak skorygować sprzedaż bezfakturową (np. sprzedaż na kasie rejestrującej)?,
  • anulowanie faktury i „duplikat” faktury – zasady postępowania,
  • praktyczne aspekty wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
  • jakie dane będą obowiązkowe na u-fakturach,
  • symbole PKWiU oraz CN na u-fakturach,
  • Krajowy System E-Faktur od lutego 2026r. – istota zmian w fakturowaniu,
  • poziom dostępu do KSeF – zasady logowania w systemie.
 4. Praktyczne aspekty tworzenia Grupy VAT:
  • uregulowanie właściwych kursów walut stosowanych do przeliczania podstawy podatkowania przy korektach in minus, in plus oraz zbiorczych,
  • nowe zasady korygowania stawki dotyczące WDT,
  • zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT,
  • znaczne podniesienie progu przy proporcji odliczenia,
  • zmiany w zakresie uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego,
  • brak obowiązku wystawienia faktury przy zaliczkach w niektórych przypadkach,
  • kto będzie mógł tworzyć Grupę VAT,
  • zasady tworzenia i funkcjonowania Grupy VAT.

Prowadzący:

Andrzej Malenta

Andrzej Malenta

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.