Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: VAT / VAT dla Lasów Państwowych

Podatek VAT dla Lasów Państwowych – zmiany w ustawie w 2021 i 2022 roku

Metoda szkolenia: wykład oraz warsztaty w oparciu o praktykę księgową i zgłaszane drogą elektroniczną i w trakcie szkolenia przypadki

Adresat szkolenia: jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, w tym w szczególności nadleśnictwa, jak również inne podmioty, których działalność wiąże się z szeroko pojętą działalnością leśną (zakłady usług leśnych, tartaki, składy drewna itp.)

Cel szkolenia: zaprezentowanie zmian w VAT od 1 lipca 2021 roku , które będą miały wpływ na rozliczenia podatkowe, zaznajomienie z aktualnymi interpretacjami organów podatkowych oraz z najnowszymi orzeczeniami sądowymi istotnymi z punktu widzenia sektora leśnego z uwzględnieniem jego specyfiki

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Omówienie różnic pomiędzy nową strukturą JPK obowiązująca od 1.7.2021 r. a wersją obowiązującą do 30.06.2021 r. w zakresie stosowania ich w nadleśnictwach:

a) podstawa opodatkowania i podatek należny poszczególnych rodzajów transakcji,

b) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU klasyfikacja z punktu widzenia sprzedawanych towarów i usług ),

c) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy nadleśnictwem a kontrahentami innymi

d) faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT) oraz faktura uproszczona w nowym JPK_VAT,

e) oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej), kiedy nadleśnictwo ma je zastosować?

f) dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia  w nadleśnictwie (m.in.: faktura z zapisem metoda kasowa, dokumenty wewnętrzny).

2. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur już od 1.10.2021 r. i jego zastosowanie w nadleśnictwie:

a) co to jest KSeF i do czego ma służyć?

b) zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,

c) pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,

d) akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,

e) wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,

f) przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i skutki z tym związane dla podatnika,

g) faktury korygujące w KSeF,

h) faktura uproszczona i faktury do paragonu a KSeF,

i) faktura zaliczkowa w KSeF,

j) dostęp do faktur w KSeF.

3. Pakiet Slim VAT 2 i jego zastosowanie w nadleśnictwach - ze szczególnym omówieniem ulgi na złe długi.

4. Tworzenie Grup VAT i inne zmiany w ramach Polskiego Ładu planowane na 2022 rok.

Prowadzący: