Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Podatki branżowe

Podatek VAT dla Lasów Państwowych w 2024 roku

Cel szkolenia: zaprezentowanie zmian w VAT, które mają wpływ na rozliczenia podatkowe, zaznajomienie z aktualnymi interpretacjami organów podatkowych oraz z najnowszymi orzeczeniami sądowymi istotnymi z punktu widzenia sektora leśnego z uwzględnieniem jego specyfiki.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Opodatkowanie czynności realizowanych przez nadleśnictwa, stawki podatkowe VAT:
  • Opodatkowanie VAT gospodarki leśnej i łowieckiej.
  • Świadczenie usług transportowych.
  • Najem nieruchomości i refaktury mediów.
  • Sprzedaż nieruchomości- zasady rozliczenia VAT.
  • Sprzedaż drewna krajowa i zagraniczna – rozliczenie WDT i eksportu towarów.
  • Stawka VAT na usługi leśne.
 2. Fakturowanie , w tym terminy wystawiania faktur VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych przez nadleśnictwa w nadleśnictwach w 2024 roku:
  • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej – terminy wejścia w życie KSeF.
  • Obowiązkowe i dobrowolne elementy faktury a struktura XML.
  • Kiedy najwcześniej i najpóźniej można wystawić fakturę?
  • Termin wystawienia faktury „na żądanie”.
  • Elementy faktury zaliczkowej i końcowej.
  • Faktury VAT marża w nadleśnictwach.
  • Elementy faktury WDT i eksportowej, kurs przeliczeniowy.
 3. Korygowanie wartości transakcji – aktualne przepisy:
  • Przesłanki korekty „in minus” – stanowisko organów podatkowych.
  • Na jakiej podstawie uzgodnić z kontrahentem warunki korekty?
  • Sposoby rozliczania korekt „in plus” i „in minus”.
  • „Media” – zasady refakturowania korekt.
  • Przeliczanie kursów w przypadku faktur korygujących.
  • Kurs przeliczeniowy przy zbiorczej korekcie in minus - nowe uregulowanie.
  • Kurs przeliczeniowy przy korekcie in plus.
 4. Zasady odliczania VAT w nadleśnictwach i zmiany w rozliczaniu proporcji:
  • Kiedy nadleśnictwa mogą odliczyć Vat w 100%?
  • Odliczenia proporcjonalne i korekty wieloletnie.
  • Brak korygowania proporcji po zakończeniu roku i podniesienie limitu z 500,00 zł. do 10.000 zł.
  • Zaokrąglanie proporcji , kiedy 100% odliczenia?
 5. Stosowanie kas fiskalnych przez nadleśnictwa w 2024 roku:
  • Regulacje dotyczące kas fiskalnych w ustawie o VAT i w rozporządzeniach.
  • Paragony jako faktury uproszczone i e-paragony.
  • Właściwe wypełnianie w nadleśnictwach ewidencji zwrotów i reklamacji.
  • Postępowanie w przypadku nabyć sprawdzających.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.