Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Szkolenia dla ochrony zdrowia / VAT

Podatek VAT 2021/2022 – najczęściej pojawiające się problemy w podmiotach medycznych

Szkolenie dedykowane jest podmiotom medycznym, w tym o statusie SP ZOZ, podczas zajęć omówione zostają zarówno transakcje sprzedażowe typowe dla działalności medycznej oraz zasady przyporządkowania do właściwych PKWiU w przypadku usług i kodów CN w przypadku towarów. Szkolenie koncentruje się na właściwym wypełnieniu przez podmiot medyczny struktury JPK od lipca jako obowiązku sprawozdawczego o szczególnym znaczeniu dla Ministerstwa Finansów oraz omówieniu zasad wystawiania faktury ustrukturyzowanej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Omówienie różnic pomiędzy nową strukturą JPK obowiązująca od 1.07.2021 r. a wersją obowiązującą do 30.06.2021 r. w zakresie stosowania ich w podmiotach medycznych:

a) podstawa opodatkowania i podatek należny poszczególnych rodzajów transakcji,

b) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU klasyfikacja z punktu widzenia sprzedawanych towarów i usług , w tym przez SP ZOZ),

c) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy podmiotem medycznym a kontrahentami innymi niż budżetowe,

d) dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji międzynarodowych z punktu widzenia badań klinicznych i innych,

e) faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT) przez SP ZOZ,

f) faktura uproszczona w nowym JPK_VAT,

g) oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej), kiedy podmiot medyczny ma je zastosować?

h) dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia w podmiocie medycznym (m.in.: faktura z zapisem metoda kasowa, dokumenty wewnętrzny).

2. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur już od 1.10.2021 r. i jego zastosowanie w podmiocie medycznym:

a) co to jest KSeF i do czego ma służyć?

b) zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,

c) pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,

d) akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,

e) wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,

f) przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i skutki z tym związane dla podatnika,

g) faktury korygujące w KSeF,

h) faktura uproszczona i faktury do paragonu a KSeF,

i) faktura zaliczkowa w KSeF,

j) dostęp do faktur w KSeF.

3. Pakiet Slim VAT 2 i jego zastosowanie w podmiocie medycznym.

4. Omówienie planowanych zmian w ramach Polskiego Ładu na 2022 rok w podatku VAT.

Prowadzący: